Yhteiskunnallinen yrittäminen on vastuullista

Yhteiskunnallinen yrittäjyys tarkoittaa sitä, että yritys on perustettu yhteiskunnallista tarkoitusta varten, ja se tuottaa liiketoimintansa kautta yhteiskunnallista hyvää. Yhteiskunnallisen yrityksen erottaa muista yrityksistä sen ensisijainen päämäärä ja arvopohjainen missio: liiketoimintaa ja voittoa tehdään ensisijaisesti jonkin yhteiskunnallisen tai ympäristöllisen päämäärän vuoksi. Päämääränä voi olla esim. pitkäaikaistyöttömien tai vajaakuntoisten työllistäminen, nuorten tai vanhusten syrjäytymisen ehkäiseminen tai hyvinvoinnin edistäminen.

Lapissa on käynnissä monia sosiaalisen kestävän talouden hanketta ja tällä sektorilla toimii mm. osuuskuntia, joiden toiminnan ytimessä on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen. Yhteiskunnallinen yritys käyttää suurimman osan tuloksestaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen kehittämällä omaa toimintaansa tai lahjoittamalla sen toiminta-ajatuksensa mukaisesti. Yhteiskunnallisten yritysten liiketoiminta on vastuullista, sillä se työllistää ja siitä maksettavat verot jäävät Suomeen.

Yhteiskunnallinen yritys noudattaa suomalaisessa markkinataloudessa samoja pelisääntöjä kuin muutkin yritykset. Sitä ei tueta julkisista varoista eikä sillä ole erityisasemaa lainsäädännössä. Menestyäkseen sen on oltava liiketoiminnallisesti tehokas ja taloudellisesti terve, eikä kasvuhakuisuuskaan ole pahasta. Osakeyhtiömuodon lisäksi yhteiskunnalliset yritykset voivat olla osuuskuntia, säätiöitä tai järjestöjä.

Lapissa Yhteiskunnallinen yritys -merkki on jo käytössä mm. Lapin Kuntoutus Oy:llä (Rovaniemi), Merivalla (Kemi), Nuoriso- ja vapaa-ajankeskus Pikku-Syöte Oy:llä (Syöte) ja Osuuskunta Uurtolla (Kemijärvi). Myös Caritas Palvelut tarjoaa palveluita Rovaniemellä. Koska yhteiskunnallinen yrittäminen on vastuullista yrittämistä ja se tuo elinvoimaa juuri omalle paikkakunnalle, niin se olisi mainio yritysmuoto myös useille muille Lapin alueen yrityksille. Myös kuntapuolen hankkijat voisivat miettiä sitä, mihin eri yrityksien voitot käytetään ja miten nuo varat lisäisivät mahdollisimman hyvin juuri oman alueen työllistymistä ja kehittymistä.

Suomalaisen Työn Liitto on hallinnoinut yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä kertovaa Yhteiskunnallinen yritys -merkkiä vuodesta 2011. Saadakseen Yhteiskunnallinen yritys -merkin yrityksen on rajatun voitonjaon lisäksi muun muassa osoitettava toimintansa yhteiskunnallinen merkitys avoimesti ja läpinäkyvästi, ja sen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa. Yhteiskunnallinen yritys -merkin myöntää hakemuksen ja tarkkojen kriteerien perusteella puolueettomista asiantuntijoista koostuva toimikunta. Tällä hetkellä merkki on käytössä 212 yrityksellä ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto on yli 5 miljardia euroa ja ne työllistävät n. 19 000 henkilöä.

 

Niina Ollikka

Suomalaisen Työn LiittoBrand Manager, Yhteiskunnallinen yritys -merkki