Miten Lappi voi?

Kuvituskuva: Lappilainen

Monissa kunnissa etsitään ratkaisuja, jotta saataisiin työtä, nuorille koulupaikkoja ja uusia yrityksiä asettumaan kuntaan veronmaksajiksi.

Viime vuonna julkaistu Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n julkaisu osoittaa, että tulevaisuuteen suhtaudutaan kunnissa optimistisesti. Mutta huoliakin joukossa on.

Odotukset vuosille 2022-2025

Lähes kaksi kolmesta kuntien johtoryhmäläisistä ja valtuutetuista katsoo, että oman kunnan kehitysnäkymät ovat 3–5 vuoden päästä nykyistä paremmat. Selvästi positiivisemmat tunnelmat ovat niissä kunnissa, joissa asukkaita on yli 100 000. Negatiivisimmat käsityksetoman kunnan näkymistä antoivat perussuomalaiset.

– Kriittisyys kasvaa pitkälti kuntakoon myötä, toteaa Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n kehitysjohtaja Janne Antikainen.

Sote-uudistus onneksi meni

Keskisuurista 20 001–40 000 asukkaan kunnista yli puolet vastaajista ja suurista eli yli 100 000 asukkaan kaupungeista lähes kaksi kolmesta vastaajasta uskoi maakunta- ja soteuudistuksen vaikuttavan heikentävästi kunnan kehitysnäkymiin.

Kyselyyn vastasi 3148 Manner-Suomen kuntien viranhaltijaa, valtuutettua ja hallitusten jäsentä yhteensä 290 kunnasta.

 

Riitta Kemppainen-Koivisto