Lapista Eurooppaan

Miikka Keränen (vas. ylhäällä), Paula Aikio-Tallgren (oik. ylhäällä), Janne Kaisanlahti (vas. alhaalla) ja Mikkel Näkkäläjärvi (oik. alhaalla) ovat lappilaisia ehdokkaita Euroopan Parlamenttiin. Kuvat: Ehdokkaiden kuvakansiot

Euroopan Unionin parlamenttivaalit lähestyvät. Ennakkoäänestys alkaa toukokuun 15. päivä ja varsinainen äänestyspäivä on 26. toukokuuta. Europarlameetarikkoja valitaan Suomesta 14.

Ehdokkaiden joukossa on useampia lappilaisia ehdokkaita. Eurovaalit on valtakunnallinen vaali ja ääniä tulee saada koko Suomesta, pelkät lappilaisten äänet eivät riitä läpimenoon.

Miikka Keränen, 27, on vihreiden eurovaaliehdokas Rovaniemeltä. Hänellä on taustaa puoluevaltuuskunnan varapuheenjohtajan tehtävistä, kaupunginvaltuustosta ja kirkkovaltuustosta. Poliitikkona hän kertoo tulleensa tutuksi etenkin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien puolustajana.

– Minulle Euroopan unioni on aina ollut rakas koti, jota haluan kehittää eteenpäin. Olemme onnistuneet tuomaan Eurooppaan lisää vakautta ja vaurautta, mutta nyt on tullut aika lisätä myös unionin vihreyttä ja vapautta. Tarvitaan enemmän sosiaalista oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksien puolustamista, Keränen kertoo.

Paula Aikio- Tallgren, 56, on kokoomuksen ehdokkaana, torniolainen vähittäis-, maahantuonti- ja tukkukaupan yrittäjä. Hän on ollut Tornion kaupungin ja Lapin liiton valtuutettu, Lapin Yrittäjien puheenjohtaja sekä Suomen Yrittäjien, Lapin kauppakamarin ja Kuntien takauskeskuksen hallituksen jäsen. Tuttua ovat myös Lapin korkeakoulukonsernin neuvottelukunnan ja Team Finlandin taloudellisten ulkosuhteiden ohjausryhmän toiminta ja Finnveran hallintoneuvoston työskentely.

– Meidän on muistettava, että Eurooppa on ihmisten ja alueiden Eurooppa. Suomi ja erityisesti Lappi ovat sen pohjoisinta aluetta. Dynamiikka kasvaa koko ajan EU:n reuna-alueilla. Arktisten alueiden voimavarat ja talouden dynamiikka vahvistaa koko EU:ta. Tämä on huomioitava Euroopan Union tulevassa päätöksenteossa ja resurssien kohdentamisessa, toteaa Aikio-Tallgren.

Mikkel Näkkäläjärvi,28, on Inarista kotoisin oleva rovaniemeläinen demarinuorten puheenjohtaja ja Euroopan Unionin alueiden komitean pohjoisin jäsen. Mikkel opiskelee johtamista Lapin yliopistossa, on Rovaniemen kaupunginvaltuutettu ja SDP:n Pohjoismaa-työryhmän puheenjohtaja.

Näkkäläjärven motiivina vaaleissa on päästä torjumaan ilmastonmuutosta, puolustamaan ihmisoikeuksia, takaamaan kansalaisten vapautta ja edesauttamaan demokratiaa.

– Euroopan parlamentin vaalit ovat kansanäänestys Euroopan suunnasta. Ilmastonmuutos uhkaa maailman ja tulevien sukupolvien tulevaisuutta. Lisääntynyt epävakaus ja globaalit jännitteet kaipaavat vahvaa toimijaa, joka haluaa olla rakentamassa siltoja silloinkin, kun toisaalla halutaan rakentaa muureja.

Janne Kaisanlahti, 35, on keskustan ehdokkaana ja kotoisin Kemijärveltä. Oikeustieteen maisteri, eduskunta-avustaja sekä Suomen ev. lut. kirkon kirkolliskokousedustaja ja kirkon lakivaliokunnan jäsen on toiminut mm. kaupunginvaltuutettuna Kemijärvellä, kirkkovaltuuston puheenjohtajana Kemijärvellä ja Rovaniemellä, Lapin Keskustanuorten puheenjohtajana, Keskustan Lapin piirin varapuheenjohtajana ja Keskustan puoluevaltuuston jäsenenä.

Liisa Mariapori, 75, on entinen perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu Rovaniemeltä ja nyt tähtiliikkeen ehdokkaana Uudeltamaalta.

 

Euroopan tuki Lappiin

Lapissa hyödynnetään EU:n kehittämisvaroja, kuten rakennerahasto- ja maaseutuohjelmien suomia mahdollisuuksia kehittää kyliä, vahvistaa työllisyyttä ja kilpailukykyä.

Euroopan aluekehitysrahasto on tukenut Arctic Smartness strategiaa, joka tähtää Lapin älykkääseen erikoistumiseen. Lapin matkailun kasvua on tuettu matkailukampanjalla, jonka ansiosta ulkomaisten vieraiden yöpymisten määrän Lapissa arvioitiin nousseen 13,5 %. Lisäksi EU-tukea saatiin vuonna 2012 avatun Saamelaiskulttuurikeskuksen perustamiseksi Inariin.

Interreg Europe -ohjelmasta rahoitetaan mm. REMIX-hanketta, jossa kaivannaisteollisuutta harjoittavat alueet eri puolilta Eurooppaa vaihtavat tietoa ja hyviä käytänteitä keskenään. Vuonna 2014 Rovaniemen Narkauteen perustettu Arctic Warriors valmistaa Lapin yrteistä tehtyjä superfoodeja. Yritys sai EU:lta investointitukea tuotekehitykseen ja verkkosivujen kehittämiseen.

Suomalaiset arvostavat vapautta ja rauhaa

Tuoreen helmikuussa julkaistun eurobarometrin mukaan EU:ssa suomalaiset arvostavat vapautta matkustaa, opiskella ja työskennellä kaikkialla EU:n alueella sekä yhteistä rahaa. Kyselyn perusteella EU on suomalaisille myös rauhan, ihmisoikeuksien ja lakien kunnioittamisen unioni. Suurimpina ratkaistavina ongelmina nähdään maahanmuutto ja ilmastonmuutos.

Suomalaiset suhtautuvat yksiselitteisen myönteisesti EU-kansalaisten oikeuteen asua ja työskennellä missä tahansa EU-maassa. He asennoituvat EU:n sisäiseen maahanmuuttoon myönteisemmin kuin EU-kansalaiset keskimäärin. Maahanmuuttoon EU:n ulkopuolelta suomalaiset sen sijaan suhtautuvat jonkin verran kriittisemmin, ollen tässä mielessä eräänlaisia eurooppalaisia keskiarvokansalaisia.

Joka toinen suomalainen kannattaa EU:n yhteistä ulkopolitiikkaa, useampi kuin kaksi kolmesta eurooppalaisen tason puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa.

Eurobarometrikyselyyn osallistui kaiken kaikkiaan 32 600 yli 15-vuotiasta vastaajaa, joista 27 424 oli EU-maiden kansalaisia. Suomessa haastatteluja tehtiin 997. Haastattelut Suomessa suoritti Kantar TNS Oy.

Riitta Kemppainen-Koivisto