Yritykset tekevät elinvoimaista maaseutua

Rural Future hankkeen työryhmä Reeta Sipola, Marja Pulkkinen, Kaija Saramäki, Timo Rui, Marjut Petäjäjärvi ja Tia Lämsä. Kuva: Lapin AMK

Muuttuva liiketoimintaympäristö ja sekä paikalliset että globaalit markkinat ovat jo pitkään vaikuttaneet voimakkaasti maaseudun yritysten toimintaan. Muutokseen sopeutuminen edellyttää toiminnan kehittämistä ja uusia tulonlähteitä.

Perusmaatalouden rinnalle nousee erilaisia kokeiluja ja uusia tapoja ansaita nykyisellä tuotannolla. Onnistuessaan kokeilut voivat kasvaa ja tuottaa jopa merkittävän osan maatilojen tuloksesta. Onnistuminen kuitenkin edellyttää usein uutta osaamista, jonka hankkimiseen tilallisilla ei välttämättä ole aikaa eikä verkostoja.

 

Hanketyöllä tuloksia

Erilaisissa strategioissa ja kehittämisohjelmissa tuodaan usein esiin maaseudun tulevaan yritystoimintaan liittyviä odotuksia ja kehittämistarpeita. Esimerkiksi osaamisen kehittämiseen, uusiin innovaatioihin, lähiruokatrendiin, kiertotalouden mahdollisuuksiin ja jalostusasteen nostamiseen liittyvät visiot toistuvat suunnitelmissa. Käytännön tasolla kehitystyötä tehdään esimerkiksi hankkeissa, jotka voivat tukea yrittäjien työtä tarjoamalla koulutusta ja apua yritystoiminnan kehittämiseen.

 

Lappi ja Pohjois-Karjala kehittävät

Rural Future -hankkeessa kehitetään Pohjois-Karjalan ja Lapin alueiden sekä niitä ympäröivien maakuntien maaseutuyritysten kannattavuutta. Tarkoituksena on vahvistaa yritysten toimintaedellytyksiä tarjoamalla koulutuksia ja pienryhmäsparrauksia. Molemmilta alueilta sekä ammattikorkeakoulut Karelia AMK ja Lapin AMK, että Pro Agriat Pohjois-Karjalasta ja Lapista ovat mukana hankkeessa.

Hanke tarjoaa yrittäjille liiketoimintaansa uudistamista ja koulutusta ja pienryhmäsparrausta. Uusia ideoita hankitaan mm. ulkomaille suuntautuvilla opintomatkoilla, jolloin vierailuta kiinnostavissa maaseutuyrityksissä auttavat oppimaan hyviä käytänteitä.

Pienryhmiin haetaan nyt osallistujia. Lapin alueella kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Lapin AMK:ssa Tia Lämsään, [email protected], puh. 044 478 0276.

 

Reeta Sipola, Laura Halvari