Kemijärvellä uutta yrittäjyyttä Uurtossa

Kemijärven yrittäjien puheenjohtaja Timo Tuominen näkee yhteiskunnallisen yrittäjyyden hyvänä mahdollisuutena, jossa työtön löytää työtä ja työnantaja varmistaa osaavan tekijän. Kuvat: Riitta Kemppainen-Koivisto

Alkuvuoden aikana kevytyrittäjyys on ollut koko Suomessa hienoisessa kasvussa. Uusia yrityksiä on sitä vastoin syntynyt aiempaa vähemmän. Uusyrityskeskusten tilastoista selviää, että vaikka yritysneuvontaa on alkuvuonna hakenut 7300 asiakasta, yritysten perustajia oli 17 % vähemmän kuin viime vuoden alkukuukausina. Pehmeämpää reittiä yrittäjyyteen tarjoavat osuuskunnat, kuten Kemijärven osuuskunta Uurto.

Yrittäjyys siis kiinnostaa, vaikka varsinainen yritys jää perustamatta.

– Ilmiötä todennäköisesti selittää paljon niin sanotun kevytyrittäjyyden suosion kasvu, sanoo Suomen Uusyrityskeskukset ry:n toimitusjohtaja Susanna Kallama.

Kallama pitää vaarana, että ihminen ei tarkalleen ymmärrä minkälaiseen yrittäjyyteen hän tarttuu, kun aloittaa kevytyrittäjän ominaisuudessa laskuttamaan työstään. Lisäksi yrittäjän määritelmä vaihtelee eri laeissa ja tulkinnat ovat erilaisia eri ELY-keskusten alueilla.

Kemijärvellä uutta yrittäjyyttä osuuskunnassa

Kemijärvellä yrittäjämäistä toimintaa on osuuskunta Uurtossa. Sen perusti tukityöllistämistä hoitava Saura-säätiö ja palkkalistoilla on 19 henkilöä puutöissä, siivouksessa ja kotiavussa. Mahdollisuus tarjoaa pitkään pois työelämästä olleille palkkatyötä sekä tuetun reitin avoimille työmarkkinoille, koulutukseen tai yrittäjyyteen.

– Haasteena on, että usein pitkäaikaistyöttömille tarjolla olevat työkokeilut ja työharjoittelut eivät johda avoimilla markkinoilla työllistymiseen, vaan työtön palaa työttömyyteen ja uudelleen kuntoutustoimintaan, kertoo Saura-säätiön ja Uurto osuuskunnan toimitusjohtaja Pirjo Lehtola.

Markkinaehtoisesti toimivan Uurton palveluista Kemijärven kaupunki ostaa merkittävän osan ja tukee osuuskuntaa myös taloudellisesti.

– Meidän mallilla toimivaa osuuskuntaa ei löydy Suomesta toista. Tämä on nyt kokeiltu ja hyväksi havaittu tapa työttömille.  Jos avoimilta markkinoilta ei työtä saa, Uurto takaa työn mahdollisuudet, selvittää Lehtola yrityksen toiminta-ajatusta.

Työn tekemisen paikkoja tarvitaan kuitenkin lisää. Lehtola toivoo enemmän palveluseteliasiakkaita ikäihmisten auttamiseen kodeissa. Tarvitaan myös julkisiin hankintoihin sellaiset kriteerit, että pitkään poissa työelämästä olleiden työllistämistä hoitavat yritykset huomioitaisiin kilpailutuksessa paremmin.

– Pysyvä, tuettu työ on tarpeen useille pitkään poissa työstä olleille. Meillä on nyt puutyöpuolella mahdollisuus laajentaa toimintaa etenkin nuorten työllistymiseen.

Yrittäjät mukaan

Kemijärven yrittäjien puheenjohtaja Timo Tuomisella on kokemusta useiden työttömien työllistämisestä ja ohjaamisesta.

– Autoalan yrityksessäni olemme onnistuneet saamaan monta hyvää työntekijää eteenpäin työuralla. Joukossa on ollut useita maahanmuuttajia, joiden työsanasto on karttunut siinä työtä tehdessä. Yksi heistä perusti oman yrityksen, joka on nyt meidän alihankkija, selvittää Tuominen kokemuksiaan.

Tuominen on siirtynyt pois yrityksensä operatiivisesta johtamisesta ja aikaa on enemmän Kemijärven yritystoiminnan kehittämiseen. Työvoimaa tarvitaan monessa paikallisessa yrityksessä.

Jarkko Kotilaine ja Pirjo Lehtola ovat kehittäneet Kemijärvelle tehokkaan tavan saada pitkäaikaistyöttömille työtä osuuskunnassa.

Tunnettuutta lisää

Uurto osuuskunta ja Saura-säätiön toiminta tulivat Tuomiselle tutuksi Lapin yliopiston Aim2Work- hankkeen työpajassa toukokuussa. Tilaisuudessa Tuominen vakuuttui, että Uurtolla on hyvä mahdollisuus päästä laajemmin yhteistyöhön Kemijärven muiden yritysten kanssa.

-Tietoa toiminnastanne kentälle nyt vaan! Alueen yrityksissä tarvitaan ihmisiä juuri näillä aloilla, joita juuri esittelitte. Tehän jalostatte työvoimaa, jota juuri meidän yrityksissä tarvitaan, innostuu Tuominen.

Työllistymistä edistävien lappilaisten osuuskuntien tarpeita ja hyviä käytäntöjä jaetaan, jotta niiden toiminta saataisiin kestävälle pohjalle. Tukea tarvitaan myös hallitustyöhön ja johtamiseen.  Saura-säätiön pitkäaikainen hallituksen puheenjohtaja ja Uurto osuuskunnan hallituksen perustaja Jarkko Kotilaine tietää, miten työn ja tekijöiden kohtaamisen vauhdittamiseksi tulisi kaupungissa edetä.

– Tässä auttaisi se, että kunnan elinkeinotoimi ja pitkäaikaistyöttömien työllistäminen yhdistettäisiin saman johdon ja hallinnon alaisuuteen.

Aim2Work hankkeessa on oltu kevään aikana koolla Rovaniemellä, Kemissä ja Kemijärvellä. Työpajoihin on osallistunut liki 50 yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä kiinnostunutta. Seuraavassa vaiheessa kootaan laajemmin eri yrityksiltä käsityksiä siitä, miten yhteiskunnallista yrittäjyyttä saataisiin lisätyksi Lapissa.

 

Riitta Kemppainen-Koivisto