Luonto hellii ja hoivaa

Ylilauri, M. & Yli-Viikari, A. (toim.) Kohti luonnollista hyvinvointia - Näkökulmia luontoperustaisen toiminnan kehittämiseen, Levón instituutin julkaisuja 143. Kuva: Vaasan Yliopisto

Luonto hellii ja hoivaa

Luonnosta löytyy apu moneen. Lapin luonnossa ympäri vuoden miellyttävät silmää ja mieltä eniten puistot ja jokimaisemat. Hakkuuaukeat ovat pahinta lajia luontoa, niistä ei pidä eikä siellä voimaannu kukaan.

Muun muassa tällaista tietoa syntyi, kun Marja Uusitalo ja Seija Tuulentie Lukesta sekä Laura Jokela Lapin amk:sta tutkivat luonnon hyödyntämistä maahanmuuttajien kotoutumisen tukena. He valitsivat kohteeksi Lapissa asuvia maahanmuuttajia Rovaniemellä, Ranualla, Kemissä ja Sodankylässä. Heiltä kysyttiin, millaisia tuntoja 12 erilaista pohjoissuomalaista luontotyyppiä luovat kesällä ja talvella. Vastauksia saatiin mm. haastattelemalla ja havainnoimalla henkilöitä luontosuhdetyöpajoissa ja luontoryhmien toiminnassa Rovaniemellä ja Kemissä.

Luonnon hyvinvointia tästä ja muistakin näkökulmista selvittää 35 tutkijaa, kehittäjää ja asiantuntijaa Levón instituutin julkaisussa. Teos kokoaa yhteen artikkeleita luonnosta ja sen parantavasta voimasta. Tekstit vakuuttavat, että luonto ja eläimet sopivat hyvin tämän ajan ihmisen hoitajiksi.

Green Care kasvussa

Luontoperustainen Green Care -toiminta on Suomessa laajaa ja alan tutkimusta löytyy. Kirjoittajat näkevät, että tulevaisuudessa ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen löydetään lisää kantavuutta, kun luonnon terveysvaikutuksista ollaan vakuuttuneita. Luonto kuntouttaa työstressistä ja uupumuksesta kärsiviä, ratsastusterapia hoivaa fysioterapiaa tarvitsevia ja luonto auttaa myös kotoutumaan.

Lapissa on saatu kuntouttavassa toiminnassa rohkaisevia tuloksia etenkin miesten kanssa toimimisesta metsäympäristössä. Palkitsevaa miehille on ollut etenkin se, että metsässä he pääsevät käyttämään tuttua osaamistaan, näkyvää jälkeä syntyy ja työstä saa välitöntä palautetta.

Arja Jääskeläinen ja Tero Leppänen Lapin amk:sta ovat muodostamassa Rovaniemen, Sodankylän ja Sallan luontoympäristöissä toimivista yhdistyksistä ja järjestöistä sekä kuntoutus- ja työllisyystoimijoista pysyviä yhteistyöryhmiä, joiden tehtävänä on suunnitella osallisuutta lisäävää ja kuntoutumista edistävää toimintaa.

 

Riitta Kemppainen-Koivisto