Lapissa voi kaatua yli 12 000 hirveä

Hirven pyyntiluvat liki puolittuvat Kittilässä ja Posiolla ja vähenevät myös Sallassa, Posiolla ja Savukoskella. Inarissa kaatolupien määrä kasvaa viime syksyisestä. Kokonaislupia on 10 402, joista 8 495 aikuista. Kuva: Riitta Kemppainen-Koivisto.

Viime metsästyskaudella Lapissa saatiin saaliiksi 10 115 hirveä, joka oli 71% koko lupamäärästä. Tämän syksyn jahtiin Lapissa valmistautuvat metsästäjät voivat luvan kanssa saada riistaa yli 12 000 hirven verran.

Lappi on jaettu yhdeksään hirvitalousalueeseen. Näillä alueilla vuosi sitten keväällä tehdyt laskennat määrittelevät kannan ja kaadettavaksi kaavaillun hirviluvun. Eniten lupia on myönnetty eteläiseen Lappiin ja vähiten Ylä-Lappiin. Hirvien kaatolupien tarkoitus on saada liikenne pysymään turvallisena, estää hirvikolareita sekä säilyttää riittävä määrä hirviä, jotta hirvikanta säilyisi elinvoimaisena.

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan talvehtiva hirvikanta Lapissa oli noin 19 100 hirveä, joka on noin 3000 hirveä vähemmän kuin edellistalvena. Lapin hirvikannasta on saatu tarkentavaa tietoa Luken toteuttamista lentolaskennoista.