Pienriistasta kelpo saalis

Vesilinnuista viime vuonna saatiin saaliiksi eniten sinisorsia. Kuvassa tämän kauden sinisorsa ja tavi. Kuva: Riitta Kemppainen-Koivisto

 

Metsästäjät saivat viime vuonna enemmän pienriistasaalista kuin muutamana edellisvuonna. Etenkin metsäkanalintuja saatiin saaliiksi runsaammin, mutta vesilintusaalis jäi hieman pienemmäksi kuin aiempina vuosina.

Yli 200 000 metsästäjää

Suomessa noin 202 000 metsästäjää kävi viime vuonna metsällä. Heistä runsas 80 prosenttia metsästi pienriistaa ja 60 prosenttia jahtasi hirvieläimiä.

– Pienriistaa pyytäneistä noin 125 000 metsästäjää sai pienriistasaalista. Tällä vuosikymmenellä noin 75 prosenttia pienriistanmetsästäjistä on saanut saalista vuosittain, tosin viime vuosina heidän osuutensa on ollut hieman pienempi. Vuosi 2017 oli poikkeuksellinen ja saalista sai vain kaksi kolmesta pienriistanmetsästäjästä. Viime vuonna tilanne palautui ennalleen, kertoo tutkija Leena Forsman Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Metsäkanalintusaalis kasvoi

Vuoden 2018 metsäkanalintusaalis kaksinkertaistui vuodesta 2017, joka oli lintukannoiltaan ja saalismäärältään poikkeuksellisen heikko.

– Kolmiolaskennat kesällä 2018 osoittivat lintukantojen kasvaneen, ja monilla alueilla sallittiin pitempi metsästyskausi. Ennen muuta nämä tekijät lisäsivät metsäkanalinnustusta ja -linnustajia edellisvuodesta. Noin puolet viime vuonna metsällä käyneistä kävi metsäkanalintujahdissa, kertoo erikoistutkija Jani Pellikka Lukesta.

70 00 linnustajaa 

Vesilintusaaliin määrä on vuosi vuodelta vähentynyt vuodesta 2013. Viime vuonna saatiin vähiten lintuja sitten koko 2000-luvun. Myös pyytäjien määrä on vähentynyt vuosikymmenen alusta lähes kolmanneksen.

– Viime vuonna noin 70 000 metsästäjää kävi vesilinnustamassa.  Eniten saaliiksi saatiin sinisorsia ja toiseksi eniten taveja, joita pyydetään noin puolet vähemmän kuin sinisorsia. Kolmanneksi yleisin vesilintusaalis on telkkä. Näiden yleisimpien saalislajien saaliit ovat vähentyneet aivan viime vuosina, Forsman toteaa.

Tiedot perustuvat Luken riistanhoitomaksun suorittaneille metsästäjille lähetettyyn kyselyyn. Vuotta 2018 koskeva tilasto laadittiin 7500 metsästäjälle postitse lähetetyn kyselyn vastausten perusteella. Kysely lähetettiin alkuvuodesta 2019 ja siihen vastasi noin puolet kyselyn saaneista.

Lappilainen