Muonio, Pello, Ylitornio ja Enontekiö matkailua kehittämässä

Lapin länsirajalla kehitetään matkailua erillisen hankkeen myötä. Kuva: Markus Kiili.

Muonion kunnassa on meneillään Matkailun verkostomainen oppimiskenttä länsirajalla -hanke, jossa etsitään keinoja vastata matkailun ja sen lähialojen työvoimatarpeisiin. Hankkeen päätoteuttaja on Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia. Osatoteuttajina mukana ovat Muonion ja Pellon kunnat sekä Pellon Kehitys Oy.

Toimenpiteiden tavoitteena on saada yritysten ja paikallisen työvoiman toiveet ja tarpeet kohtaamaan esimerkiksi uuden työvoiman rekrytoinnissa, työllistymisessä tai alanvaihdossa. Tavoitteena on aktivoida alueella olemassa olevaa työvoimaa matkailun ja lähialojen yritysten tarpeisiin. Lähialoja ovat mm. kauppa, metsä, kuljetus ja logistiikka, kiinteistönhuolto ja rakentaminen.

Yrityskartoituksia alkuvuodesta

Työnantajille ja yrityksille tehdään yrityskartoituksia, joissa käydään läpi yritysten työvoimatilannetta sekä kehittämis- ja osaamistarpeita. Muonion kartoitukset on aloitettu ja Enontekiön yrityskartoitukset on jo tehty Lappian toimesta syksyn aikana. Pellossa ja Ylitorniolla kartoitukset ovat viittä vaille valmiit.

Henkilöasiakkaat voivat lähteä mukaan toimintaan työelämätilanteesta riippumatta. Mukana voi olla työttömiä työnhakijoita, vastavalmistuneita, opiskelijoita tai alanvaihtajia. Yhteistyö aloitetaan osaamiskartoituksella, jossa käydään läpi henkilön jo olemassa oleva osaaminen sekä mahdollinen tarve kouluttautumiseen. Jo työelämässä olevien henkilöiden tai yrittäjien kanssa voidaan käydä läpi tarpeita koulutuksiin tai osaamisen päivittämiseen vastaamaan paremmin työelämän vaatimuksia.

Hankkeeseen osallistuminen on yrityksille ja henkilöasiakkaille vapaaehtoista eikä velvoita mihinkään.  Toimenpiteet eivät ole työvoimaviranomaistoimintaa eivätkä ole sidoksissa työttömyysturvaan.

Tukea EU:lta

Matkailun verkostomainen oppimiskenttä länsirajalla -hanketta koordinoi Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ja osatoteuttajina mukana ovat Muonion kunta, Pellon kunta ja Pellon Kehitys Oy. Toiminta-alueena on Muonio, Pello, Enontekiö ja Ylitornio. Hankkeella on käytössä Euroopan sosiaalirahaston ja valtion rahoitusta noin 240 000 euroa.  Hanke päättyy vuoden kuluttua helmikuun lopulla.

 

Riitta Kemppainen-Koivisto