Nuorten vahvuudet ja haasteet esiin

Jaana Karjalainen on mukana tiimissä, jossa autetaan nuoria koulupolulle Keminmaassa.

Yhdessä tekemällä ja rinnalla kulkemalla tavoitellaan Keminmaan Pohjankodeilla esiin nuorten vahvuuksia ja haasteita. Usein käytössä on myös taide- ja luontolähtöisiä menetelmiä, jotta nuori pääsisi elämässään eteenpäin kouluun ja työhön.

Kun koulu uhkaa jäädä kesken, keskitytään Tornion sosiaalipalveluissa koulupudokkaiden tukemiseen. Aikuisen tuki voi olla yhdessä läksyjen tekemistä ja vaikka kahvilassa tai keilaamassa käyntiä. Tärkeää on tuki ja motivoiminen.

Syyt, jotka johtavat nuoren sosiaalitoimen asiakkuuden piiriin, mielletään usein käytöshäiriöksi. Usein taustalla on jonkin tasoinen kehitysviivästymä, oppimisvaikeus tai lievä kehitysvamma, jotka ovat haasteena elämäntaitojen oppimisessa. Yhteistyötä tehdään tarvittaessa A-klinikan, koulujen ja lastensuojelun kanssa.

Seminaari 26.3. Kemissä

Pohjankodit Oy., Pohjantähti-opiston kannatusyhdistys ry., Tornion sosiaalipalvelut ja Lapin amk  ovat kehittämässä uusia työkaluja nuorten varhaisempaan palvelutarpeen tunnistamiseen sosiaalihuollon parissa. Kaksivuotisessa ESR-rahoitteisessa Yhtymäpinnassa nuori –hankkeessa etsitään yhdessä ratkaisuja nuorten tukemiseen ja vaikeassa siirtymävaiheessa olevien nuorten hyvinvoinnin edistämiseen.

Hankkeessa toisilta oppiminen ja vahvistuminen mahdollistuvat nuorten parissa työtä tekevien yhteisissä koulutuksissa ja seminaareissa. Ensimmäinen koulutuspäivä ”Nuorten ammatillinen kohtaaminen – käytäntöjä ja työmenetelmiä” -koulutuspäivä järjestetään Kemissä Lapin ammattikorkeakoulun tiloissa 26.maaliskuuta.

Huolena päihteet, peliriippuvuus ja koulupoissaolot

Nuorten parissa työtä tekevien huolia ovat nuorten yhä varhaisempi päihteidenkäyttö, peliriippuvuus ja koulupudokkuus. Näihin huoliin vastataan uusilla menetelmillä ja väliintuloilla.

-Tuen tarve näkyy usein jo alakouluissa, jopa päiväkodeissa. Jatkossa tulisikin vakavasti miettiä, miten pysyvä tuki saataisiin ulottumaan jo alakouluikäisille, pohtivat Yhtymäpinnassa nuori –hankkeessa työskentelevät Jaana Karjalainen, Tanja Konttila ja Riikka Grönstrand.

Pohjankodit Oy on yksityinen, itsenäinen lastensuojelun ja terveydenhuollon palveluja tarjoava yritys Keminmaassa.

 

Riitta Kemppainen-Koivisto