Lähiruoalle kysyntää pohjoisessa

Lautaselle lappilaista. Tällainen toive on monella, mutta lähiruoan tuottajista on pula ja markkinointia kaivataan lisää.  Kuva: Lapin materiaalipankki

Lapissa on kiinnostusta lähiruokaan ja tavoitteena on 30 % omavaraisuus elintarvikkeiden osalta vuoteen 2025 mennessä. Tuoreen selvityksen mukaan Lappi on kuluttajatuotteeksi jalostetun elintarvikkeen perusteella omavarainen ainoastaan poronlihan, lampaanlihan ja nauriin osalta. Selvityksestä käy ilmi, että kaikki alueen kunnat käyttävät lähituotteita kunnallisessa ruokatuotannossa. Käyttömäärät vaihtelevat 5–40 % välillä.

Mistä löytyvät tekijät?

Tuottajia tarvitaan lisää, jotta kasvavaan kysyntään voitaisiin vastata. Pohjoisesta löytyy puutarhatuotteita, lihaa, kalaa, maitoa ja marjoja, mutta niiden jalostaminen on hyvin vähäistä. Esimerkiksi suurtalousostajat haluavat ostaa jo osittain jalostettuja tuotteita, kuten perunaa tiettyyn muotoon leikattuna, marjahilloja, maitojalosteita tai kalaa käsiteltynä. Useat raaka-aineet menevät jalostukseen Lapin ulkopuolelle, ja vain osa jalosteista palautuu hyödynnettäväksi. Tuotot valuvat näin ollen muihin maakuntiin.

Ratkaisuksi markkinointia ja yhteistyötä

Tärkeää olisi saada kaikki tuotteita tarjoavat tahot markkinoille. Hankintoja lähituottajilta voidaan tehdä, kun viestitään ajoissa siitä, mitä on tarjolla, mitä ostetaan ja missä määrin. Verkostoitumalla pientuottajat voisivat myös koota kattavan tarjoaman vastatakseen suurempien ostajien tarpeisiin.

Jalostusasteen nostamiseksi selvityksessä ehdotetaan kokeilemaan Kemijärven mallia, jossa on tarjolla yhteiset tuotantotilat muun muassa luonnontuoteyritysten tarpeisiin. Aloittava yrittäjä voi vuokrata tilaa, mikä madaltaa aloittamisen kynnystä, koska suuria investointeja ei heti liiketoiminnan alussa tarvitse tehdä. Yhteisiin tuotanto- ja jalostustiloihin investoimista voisi pohtia myös muiden kuntien kohdalla. Voisivatko esimerkiksi koulujen laitoskeittiöt tai kylätalojen keittiötilat soveltua jalostustoimintaan pienillä investoinneilla?

Selvitys tästä tarkemmin: https://www.pohjoisinlappi.fi/wp-content/uploads/Parasta-pohjoisesta-markkinaselvitys.pdf

Lisätty 28.3.2020 kello 16.37:

Linkki soittolistaan, josta kaikki puheenvuorot löytyvät: https://tinyurl.com/parastapohjoisesta.

Kuulolle pääsee myös lataamalla Youtube, hakusanaksi Lapin Keino ja Keinon kanavalta valitsee oman soittolistan tälle seminaarille. Puheenvuoroja on 4, pituudet vaihtelevat reilusta 7 minuutista puoleen tuntiin.

Itse opas löytyy Leader Pohjoisin Lappi ry:n sivuilta osoitteesta www.pohjoisinlappi.fi.

Marika Ollonen & Johanna Asiala