Pohjoisentekijät

Hajautettua, uusiutuvaa energiaa. Muun muassa tästä puhutaan biotaloudesta ja kiertotaloudesta kertovassa Lapin ammattikorkeakoulun viikoittain päivittyvässä Pohjoisentekijät -blogissa. Kuva: Lapin materiaalipankki

Lapissa osataan. Se tulee ensimmäisenä mieleen, kun avaa Pohjoisentekijät- blogin, jota Lapin ammattikorkeakoulu luotsaa.

Viikon välein päivittyvät tekstit kehittämistyöstä, hankkeista, uusista ideoista ja julkaisuista kertovat hyvää: täällä osataan ja täällä on osaajia. Oleellista on, että tätä osaamista jaetaan ja siitä osataan viestiä pitkin matkaa, koko ajan päivittäen. Ei vain, kun hanke tai projekti on ohi ja lopputulokset saatu kansien väliin tai nettijulkaisu ilmestynyt.

Uusin teksti on Katri Hendrikssonin ja Sanna Tynin yhteistuotos. Juuri näin: kirjoitetaan yhdessä, jaetaan yhteinen kokemus, tuotetaan laajemmin ajattelua sanoiksi kuin vain yksin projektia puurtaen.

Blogin teema on kiertotaloudessa ja miten Lapin teollisuudessa syntyviä turhia osasia saataisiin muokatuksi uudeksi tuotteeksi. Tässä työssä pitää opintojen uudistua ja antaa tilaa uuden ideointiin ja lisätä biotalouden sekä kiertotalouden opintokokonaisuuksia.

Seuraa ilolla lappilaisten asiantuntijoiden blogia tästä linkistä:
https://www.lapinamk.fi/fi/Esittely/Ajankohtaista/Pohjoisen-tekijat—Lapin-AMKin-blogi

Riitta Kemppainen-Koivisto