Utsjoelle uusi tunturireitti

Maisemia Utsjoelle tulevan Arktinen Aikavaelluksen varrelta. Kuva: Samuli Kotiranta

Vaeltajat pääsevät keskelle maailmankaikkeuden historiaa, kun Utsjoen tunturimaastoon saadaan valmiiksi uusi vaellusreitti nimeltään ”Arktinen Aikavaellus”. Kesällä valmistuva 14 kilometrin reitti palvelee tieteestä kiinnostuneita tunturivaeltajia, koulujen luonnontieteiden opetusta, sekä yliopistotason koulutusta. Reitti johtaa Utsjoen keskustasta aina Paistunturin erämaa-alueelle saakka. Projektin osana kunnostetaan myös tunturiin jo rakennettua retkeilyinfraa.

– Aikavaelluksella kävely on ajassa matkaamista. Jokainen reitillä kuljettu metri vie vaeltajan miljoona vuotta historiassa taaksepäin, kuvailee Aikavaellus-idean kehittäjä, astrobiologi Kirsi Lehto Turun yliopistolta.

Maailmankaikkeus avautuu

Arktinen Aikavaellus kertoo vaeltajalle maailman kehityksestä jännittävästi ja kokemuksellisesti. Reitin infotaulut kuvaavat maailmankaikkeuden, maapallon, elämän ja myös ihmislajin kehittymistä ja vaikutuksia ympäristöönsä. Reitillä esitellään aiheeseen liittyvää saamelaismytologiaa ja -historiaa.

Herkän tunturiluonnon säästämiseksi reitti kulkee pitkin olemassa olevia polkuja. Matka alkaa nykyhetkestä Utsjoen lukiolta ja päättyy alkuräjähdykseen, joka osuu Nammajärvien tulistelupaikalle. Matkalla kuljetaan Vuolleseavttetvarrin paljakan yli sekä koukataan läheltä Utsjoen kirkkoa.

– Uusi reitti auttaa Utsjoen kouluja. Se havainnollistaa miten tiiviisti luonnontieteet vaikuttavat toisiinsa. Tähtitiede, fysiikka, kemia, geologia, biologia, ja niin edelleen. Ensimmäinen reittiä hyödyntävä kesälukio järjestetäänkin jo heinä-elokuun vaihteessa, valaisee projektia vetävän Ochejoga Utsjoen Ursan puheenjohtaja ja eläkkeellä oleva lukion lehtori Juhani Harjunharja.

Poikkitieteellisyys tavoitteena

Aikavaellus on Turun yliopistolla astrobiologian opintojen tueksi kehitetty opetusmetodi, joka tukee poikkitieteellistä ymmärtämistä. Se auttaa hahmottamaan pitkiä ajanjaksoja, luonnollisia muutoksia, sekä tapahtumien syy- ja seuraussuhteita.

 

Lappilainen