Tenon uusi kalastussopimus voimaan 1. toukokuuta

Kesäkuinen Teno vuonna 2016 lohestajan kameraan tallentuneena. Kuva: Risto Kemppainen

Norjan suurkäräjien ja Suomen eduskunnan hyväksymän Tenon uuden kalastussopimuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.5. Sen mukaisesti Tenon kalastuskausi alkaa tästä vuodesta alkaen 1. kesäkuuta ja matkailukalastuskausi 10.6.

Matkailukalastuksen luvanmyyntiä varten on valmisteltu molempiin maihin sähköinen luvanmyyntijärjestelmä. Varsinainen lupa tulostetaan entiseen tapaan paikan päällä luvanmyyntipisteissä, jossa näytetään verkko-ostoksen yhteydessä saatu lupakoodi. Luvanmyyntipisteessä varmistetaan myös kalastusvälineiden puhtaus. Tavoitteena on, että lupakauppa aukeaa toukokuun alussa.

Saalis ilmoitettava jatkossa rekisteriin

Tenojoella ja sen sivujoilla kalastavien on jatkossa ilmoitettava saaliinsa saalisrekisteriin. Huomattava osa vapakalastajista on ilmoittanut saaliinsa tähänkin asti Luonnonvarakeskuksen saalispalautejärjestelmään. Uusi saalisrekisteri rakennetaan Luonnonvarakeskuksen järjestelmän pohjalle.

Myös Tenon sivujokien kalastusta koskeva asetus uudistetaan ja lausuntokierros alkanee huhtikuun alussa.

Nousulohien määrää tullaan jatkossa laskemaan tarkemmin. Sitä varten kaikuluotauslaskenta aloitetaan Inarijoelta. Toiselle kaikuluotausjärjestelmälle etsitään toteutuspaikka Tenojoen alajuoksulta yhteistyössä Norjan kanssa.

Lue Lappilainen lehti kokonaisuudessaan maksutta täältä