Eloa ja iloa kylissä

Kursun kylätalo Sallassa on yksi esimerkki hyvin hoidetusta asukkaiden lähellä olevasta tilasta. Lokakuussa Lapin kylätoimijat kokoontuvat Sallaan jakamaan hyviä kokemuksia mm. vastaavien talojen toiminnasta. Kuva: Pirjo Riskilä.

Maaseudun ja kaupunkien elinvoimaa yhdistää kehittäminen, jossa asukkaat ovat innolla mukana.

Suomen Kylät ry on kattojärjestö, jonka tavoitteena on toimia niin, että paikallistason kehittäjät niin maaseutukylissä kuin kaupunkikortteleissakin voivat verkostoitua keskenään. Aktiivista elämää löytyy monista Lapin kylistä ja Lapin kuntien keskustoista, joissa kevätaika on uuden toiminnan kehittelyn aikaa.

Tänä keväänä moni toimija virittäytyy tapaamisiin erilaisten somealustojen kautta. Löytyy Facebookin Messsenger -videopuheluyhteyksiä, Google- alustalla oleva Meet- alusta ja vaikkapa kouluttajatahoille tuttu Teams- alusta. Kevään myötä näitä opitaan käyttämään, soitetaan väiin Skype-puhelu ja virittäydytään pitämään kokousta netissä.

Leader- toiminta innostaa Lapissa

Maaseudulla Leader-toiminta on tuonut osaamista asukaslähtöisestä kehittämisestä. Tarvetta on myös kaupunkimaisilla asuinalueilla, joissa asuvien päätäntävaltaa halutaan kasvattaa. Kaupunginosayhdistykset ovat uuden äärellä, kun perinteiset fyysiset kokoontumistilat ovat kiinni ja asioita on kuitenkin hoidettava, kuten vuosikokoukset.

Monen kodin lähiympäristöön kaivataan yhteisiä kokoontumistiloja, lisää liikuntapaikko ja yhteisiä tapahtumia. Näiden suunnitteluun on hyvä käyttää aikaa juuri nyt.

Rahaa tarvitaan ja osataan käyttää

Suomen Kylät ry:n tavoitteena on yhdistää paikallistoimijat eri puolilta maata. Monissa kylissä on saatu hyviä kokemuksia, joita ihmisten aktiivisuuden nostamiseksi on yhteisten hankkeitten kautta saatu aikaiseksi: kunnostettu tyhjilleen jääviä tiloja, otettu niitä käyttöön, tarjottu työmahdollisuuksia asukkaille, avattu puoti jos toinenkin ja pidetty koko väen iloinen juhla.

Hyviä käytäntöjä on levittämiseen tarjolla. Myös eri rahoituslähteitä osataan käyttää, vakuuttaa rahoittaja hyvästä työstä ja osattu saada budjetti pysymään.

Suomessa on 4 200 kylää, satoja kaupunginosayhdistyksiä, 54 seudullista Leader-ryhmää ja 19 maakunnallista kylien yhteenliittymää. Niissä liikkuu toimijoiden lisäksi rahaa, suunnitelmia, palaverin pitäjiä ja syntyy tulosta yhteisön hyväksi.

Lappilaiset Sallaan lokakuussa

Lapin Kylätoimintapäivät järjestetään 24-25. lokakuusta Sallatunturin tuvilla Sallassa.

Sunnuntai kuluu työpajassa Tapionniemen kyläkartanolla Kemijärvellä.

Luvassa on Leader -ryhmien järjestämä työpaja, jossa mietitään, mitä Lapin kylät voivat tarjota nuorille ja lapsiperheille ja miten saada heitä siten houkuteltua asukkaiksi kyliin. Samalla voidaan jakaa hyviä käytänteitä kylien kesken.

Tutustu tarkemmin Kursun kylään osoitteessa: https://www.kursunkyla.com/