Lisää luonnonsuojelutyötä ja retkeilypalveluja

Lisää luonnonsuojelutyötä päästään tekemään lähivuosina. Kuva: Lapin materiaalipankki.

Suomen suojelualueverkoston hoito nousee ihan uudelle tasolle, kun luonnonsuojelutyötä, kuten ennallistamista ja luonnonhoitoa päästään lisäämään. Luvassa on myös retkeilypalvelujen korjausvelan kiinnikurominen.

Tämä on mahdollista, kun Metsähallituksen Luontopalveluilla on käytössään mittava ja pysyvä tasokorotus perusrahoituksessa. Tulevaisuusinvestointeja päästään lisäksi tekemään kertaluontoisena työnä tänä ja ensi vuonna.

7,5 miljoonaa euroa lisää

Luontopalvelujen perustyöhön suojelualueverkoston hoitoon käytetään tänä vuonna 7,5 miljoonaa euroa ja ensi vuonna 9,5 miljoonaa. Kuluvan vuoden 2020 Luontopalvelujen perusrahoitus on 38,8 miljoonaa euroa.

– Perusrahoituksemme merkittävä ja pysyvä korotus oli äärimmäisen tärkeää, jotta voimme suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti kohdentaa elinympäristöjen parantamista tärkeimmille kohteille. Perusrahoituksen kasvu varmistaa myös sen, että esimerkiksi kansallispuistoihin tukeutuvat matkailuyritykset voivat edistää kestävästi liiketoimintaansa, ja kävijämäärät voivat kasvaa ilman turvallisuusriskiä asiakkaille tai haittaa luonnolle, sanoo Metsähallituksen Luontopalvelujohtaja Timo Tanninen.

– Kaikkia puutteita ei kuitenkaan ratkaista hetkessä. Hoitoomme vastuutettujen kohteiden määrä ja asiakasmäärät ovat kasvaneet, mutta rahoituskehys on ollut laskeva. Lähdemme liikkeelle todellakin pakkasen puolelta, Tanninen toteaa.

Uusia investointeja tulossa

Metsähallituksen Luontopalveluilla on käytössään tänä vuonna 19,2 miljoonaa euroa investointirahaa. Luontopalvelut suunnittelee rahoituksen kohdentamisen niin suojelutyöhön kuin retkeilypalveluihin yhdessä ohjaavien ministeriöiden kanssa.

Investointirahasta 9 miljoonaa euroa käytetään luontokartoituksiin ja elinympäristöjen parantamiseen. Tästä työstä hyötyvät mm. suot, lintuvedet, perinneympäristöt ja monet uhanalaiset lajit. Luonnonhoito ja ennallistaminen luovat myös työllisyyttä paikallistalouteen.

Kunnostukseen riittää rahoitusta

Maa- ja metsätalousministeriö antaa lisäksi tulevaisuusinvestointirahoitusta 1 miljoonaa euroa, joka on käytettävissä vuoteen 2022 asti. Tällä rahoituksella kunnostetaan retkeilyrakenteita valtion retkeilyalueilla ja Metsähallituksen monikäyttömetsissä olevilla virkistyskäyttökohteilla.

Lisäksi Metsähallituksen Luontopalvelut sai kertaluonteista lisärahaa eduskunnan jakovarasta. Näin on ollut useana vuonna, ja se on ollut arvokas lisä Luontopalvelujen tavoitteiden toteuttamisessa.

– Uskon, että Metsähallituksen lisäksi hyvin monet tahot ovat kiitollisia Luontopalvelujen lisärahoituksesta. Niin matkailusektori, liikunta- ja ulkoilujärjestöt, luonnonsuojelujärjestöt, maakunnat kuin monet kunnatkin ovat toivoneet Luontopalvelujen rahoituksen nostoa. Tasokas luonnonsuojelualueverkoston hoito hyödyttää yhteiskuntaa monin tavoin. Haluammekin kehittää toimintaamme yhdessä näiden keskeisten sidosryhmien kanssa, Timo Tanninen kiittää.