Käsityö kuntouttaa

Uusia tapoja kuntouttavaan työtoimintaan saadaan Taito Lapin uudessa hankkeessa. Kuva: Merja Timonen

Taito Lappi kehittää kuntouttavaa työtoimintaa seuraavan kahden vuoden ajan. Ideana on saada kuntouttavassa työtoiminnassa olevien työ- ja toimintakyky kohentumaan kätten töitä tekemällä.

– Toiminnassa käsitöitä tehdään ihan kaikesta materiaalista ja luontokäsityöt ovat yksi osa hanketyötämme ja toimintaamme. Taito-yhdistyksenä tavoitteenamme on edistää käsityökulttuuria taitona ja elinkeinona, selvittää Merja Timonen Taito Lappi-yhdistyksestä.

Kun mukana olevat saavat itse osallistua materiaalien etsintään luonnosta ja oppivat käyttämään puuta, sammalta, naavaa ja kasveja hyödykseen, yhdistyvät käsillä tekemisen ja luonnon hyvää tekevät vaikutukset.

– Ihmisten saaminen tuntemaan, että he ovat oikeasti mukana vaikuttamassa, on hyvin tärkeää, kun työ- ja toimintakykyä halutaan parantaa.

Kehitystyön koulutuksia tarjotaan hankkeen loppuvaiheessa talven 2021-2022 aikana ja syntyvät hyvät käytännöt ovat vapaasti muidenkin hyödynnettävissä. Kehittämistyöhön on käytössä ESR-tukea 59 000 euroa.