Isohaaran kalatielle tulee pyyntilaite

Kalatien pyyntilaitetta olivat valmistamassa kone- ja tuotantotekniikan opiskelijat, levyseppähitsaajat Eetu Anttila, Niko Anttila, Ville Vilmi ja Toni Virkberg. Kuva: Lappia.

Kesäkuun lopulla odotellaan, että Isohaaran kalatiehen saadaan asennetuksi pyyntilaite. Toimintoja hoitava Lohijokitiimi yhdistys tilasi kalatien uuden pyyntilaitteen rakenteen valmistuksen Lappian Kemin Kone- ja tuotantotekniikasta.

Laite valmistui Maveplan Oy:n rakennepiirustusten mukaan ilman nostorakennelmia. Lappian Kemin kone- ja tuotantotekniikan 2. vuoden opiskelijat tekivät työn urakkana ja saivat opettaja Aki Ojalan mukaan näin kokemusta asiakastyöstä ja valmiuksia työelämässä käytettävistä laatuvaatimuksista. Ojala ja Raimo Hämeenniemi toimivat työn ja tekijöiden ohjaajina.

– Lohijokitiimi ry tekee Lappian kalatalousalan kanssa kalatalouteen liittyvää yhteistyötä vuosittain, joten luonteva jatke oli laajentaa yhteistyötä koskemaan rakentamiseen liittyvää toimintaa, sanoo Lohijokitiimi ry:n toiminnanohjaaja Jukka Viitala.

Lohi nousee

– Kalateiden käytölle on langetettu niin sanottu tautitarkkailuvelvoite, jossa kalatiestä joudutaan pyytämään siitä nousseista kaloista noin 2 % kalatautivaaran tarkkailuun. Pyyntilaitetta hyödynnetään myös muissa tutkimuksissa. Lisäksi pyyntilaitetta käytetään, kun kaloja siirretään Kemi- ja Ounasjoen latvoille lisääntymään. Pyyntilaitteesta kalojen siirtäminen esimerkiksi kuljetusastiaan tapahtuu ilman suoraa kosketusta kalaan, jolloin kaloihin ei synny pintavikoja, kertoo Viitala.

Lappiasta laite siirrettiin hiekkapuhallettavaksi ja maalattavaksi.

– Sen jälkeen pyyntilaitteeseen asennetaan sulkuluukut. Tavoitteena on, että pyyntilaite saataisiin asennettua Isohaaran kalatiehen viimeistään kesäkuun loppupuoliskolla, Viitala tarkentaa pyyntilaitteen käyttöönoton aikataulua.

 

 

Lappilainen