Vastuullista matkailua Lapissa

Levi Ski Resort sai elokuussa tunnustuksen kestävästä matkailun edistämisestä. Kuva: Levi Ski Resort

Matkailussa vastuullisuus on noussut tärkeimmäksi teemaksi tänä vuonna. Lapissa alan toimijoita ohjeistetaan, koulutetaan, annetaan tunnustusta hyville teoille ja luodaan talven yli kantavia matkailupalveluita. Moni yritys on ottanut suunnan kohti kesää 2021.

Ohjeita vastuulliseen matkailuun

Vastuullisen matkailun ohjeistus auttaa Lappiin saapuvia ottamaan huomioon Lapin erityispiirteet loman suunnittelussa ja toteutuksessa. On osattava liikkua tuntemattomassa luonnossa ja käyttää alueen palveluita niin, että siitä ei aiheudu muille ihmisille eikä luonnolle haittaa. Jotta jatkossakin Lapin herkkä luonto, alueen eri kulttuurit ja paikallisten elintavat voisivat hyvin, se vaatii tekoja tänne matkustavilta. Matkailijoiden joukkoon mahtuu omatoimisia vierailijoita, joille 6-sivuisesta ohjeistuksesta löytyy vinkkejä tiiviissä paketissa. Ohjeistuksessa kerrotaan muun muassa, kuinka yksityistapahtumia tulisi kunnioittaa ja kuinka liikkua reiteillä luonnossa.

Oppaan on tuottanut House of Lapland Oy, joka on voittoa tavoittelematon Lapin Yrittäjien, kuntien ja korkeakoulujen omistama Lapin yhteinen markkinointi- ja viestintätalo. Toimitusjohtaja Sanna Tarssasen mukaan vastuullisuuden merkitys kasvaa ja teemaa näkyy Lapin yhteisessä matkailumarkkinoinnissa. Ohjeistuksen voi ladata House of Laplandin verkkosivuilta englanniksi ja suomeksi.

 

Salla, keskellä ei mitään. Siitä vahva suositus, kunta on vastuullisen matkailutyön edistäjä. Kuva: Maija Savolainen

 

Kestävä matkailu huomioidaan

Osa matkailuyritysten vastuullista matkailua on osoittaa, että yritys tekee konkreettisia tekoja ympäristön, alueen ihmisten ja paikallisen kulttuurin eteen ja toiminta on taloudellisesti kestävää.

Visit Finland on lanseerannut Sustainable Travel Finland -merkin, jolla tällaisia yrityksiä huomioidaan. Lapista merkin on saanut jo moni matkailualan toimija. Kesällä merkin sai Sallan Poropuisto, Sallatunturin Tuvat ja Levin Ski Resort. Salla on ollut Sustainable Travel Finland -ohjelmassa mukana alusta asti osana Itä-Lapin pilottialuetta. Kestävää matkailua on edistetty jo useiden vuosien ajan mm. EcoSalla ja Vetovoimaa ekologisuudesta – hankkeiden kautta. Viime vuonna kolme sallalaista yritystä sai ympäristösertifikaatin. Keloravintola sai Green Key- sertifikaatin ensimmäisenä ravintolana ja Sallan Poropuisto toisena ohjelmapalveluyrityksenä Suomessa.

– Visit Finlandin Vastuullisen matkailun ohjelma, Sustainable Travel Finland, kasvattaa suosiotaan ja Lappi näyttäytyykin siinä vastuullisuuden edelläkävijä.  Ensimmäisen matkailualuetason kestävän matkailun merkin Suomessa saavutti Posio lokakuussa. Pohjoissuomalaisia yrityksiä on mukana jo peräti 21, kertoo Hanna-Leena Pesonen, joka luotsaa Lapinliliton Välkky-hanketta.

Hankkeessa edistetään alueen matkailun vähähiilisyyttä kehittämällä ja organisoimalla jätehuoltoa ja laatimalla mm. selainpohjainen työkalu matkailun hiilijalanjäljen mittaamiseen.

Napapiirillä tehdään ekotekoja

Joulupukin Pajakylän osuuskunta toteuttaa Lapin liiton rahoittamaa kaksivuotista Santa Claus Village, ympärivuotinen matkailukeskus-EAKR kehittämishanketta.

Hankkeessa tehdään Napapiirin yrittäjien keskuudessa tunnetuksi erilaisia ekotekoja, joita alueen yritysten tulisi tehdä. Yksi vaihtoehto on siirtyä käyttämään ekologisempaa sähköä, ottaa aurinkoenergiaa käyttöön, asennuttaa tontilleen sähköautoille latauspiste. Jätteille tulisi olla omat erilliset keräysastiat, jotta muovit, pahvit, metallit, lasit siirtyisivät kiertotalouden käyttöön.

Yksi mukana oleva uuden kehittelyn yrittäjä on Markus Kolari Apukka Resortista.  Hänen mukaansa on tärkeää saada kaikki Napapiirin alueen yrittäjät mukaan tekemään hyviä tekoja. Tärkeää on varmistaa, että alueelle tulevat rakennukset ja muu infrastruktuuri kantavat pitkälle tulevaisuuteen. Niin, että osattaisiin nähdä, mihin asti Napapiirin matkailu voi kasvaa ja millä tyylillä, jotta Joulun tarina ei kuole.

Napapiirin alueen yrityksille ollaan laatimassa Kestävän kehityksen opasta, jossa kerrotaan, miten vastuullista liiketoimintaa tehdään ja miten luontoympäristö on tässä mukana.

– Konkreettisia esimerkkejä, hyvin käytännönläheistä, selkeitä toimia, vahvistaa Antti Nikander Joulupukin pajakylästä.

Istuta puu

Yksi tällainen teko on istuttaa miljoona puun tainta ja osoittaa näin halua hiilineutraaliuden saavuttamiseksi Pajakylässä. Kymmenen vuoden aikana on tarkoitus kerätä 10 euron sijoituksia vapaaehtoisilta. Yhden taimen istuttaminen ja maapohjan hankinta maksaa 2,50 euroa. Projekti sai Business Finlandilta siemenrahoituksen, jonka avulla on luotu toimintamalli, joka on nähtävissä osoitteessa santasforest.org

 

Riitta Kemppainen-Koivisto

 

https://www.lapland.fi/uploads/2020/06/91688d0d-vastuullisen-matkailun-opas-a4.pdf

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/sustainable-travel-finland/

http://www.lappi.fi/lapinliitto/valkky-hanke

https://santasforest.org/?post_type=product