Ihmiset haluavat suojella suoalueita

Lapin kaamosmaisemaa jängältä. Kuva: Lapin materiaalipankki/Arto Komulainen

Soita on tuhottu kymmeniä vuosia sitten ojittamalla. Ojitus siirsi märän suomaaston vedet valumaan lähivesistöihin samalla kun saatiin tilaa uudelle puustolle ja viljelylle. Kuivettuneet tantereet karkottivat pahimmassa tapauksessa metsän eläimet ja marjastajien saaliit loppuivat.

Nyt kun luontoa, ilmastoa ja vesistöjä ajatellaan toisin, halutaan marjat takaisin lähimetsään ja linnut pysähtymään suoalueille muuttomatkoillaan.

Suo on toimiva hiilivarasto

Suot ovat Suomen merkittävin hiilivarasto. Varasto kuitenkin hupenee kaiken aikaa, koska suuri osa soista on kuivatettu. Hiilivaraston hupeneminen eli hiilivuoto voidaan pysäyttää ennallistamalla suo. Samalla saadaan merkittäviä hyötyjä luonnon monimuotoisuudelle ja vesistöille.

Joululahjaksi pala suota Hiilipörssistä

Jokainen pääsee osallistumaan ennallistamiseen rahoittamalla vaikka Suomen luonnonsuojeluliiton Hiilipörssiä. Pörssi kokoaa yhteen suomaastosta innostuneita ihmisiä ja yrityksiä. Koneen Säätiön alkurahoittama palvelu kerää yksityisiä ja yritysrahoittajia ja rahaa 16 kohteeseen. Suon ennallistaminen on Hiilipörssin koordinaattorin Heikki Susiluoman mukaan tapa antaa takaisin luonnolle.

– Soiden arvo on viime vuosina huomattu myös lähimatkailussa. Suon ennallistaminen on sijoitus tuleville sukupolville ja tuottaa monipuolista iloa niin omistajille kuin lahjoittajille jo parissa vuodessa.

Suot ennallistuvat myös muilla hankkeilla ja toimilla, joilla parannetaan vesistöjen tilaa. Yksi mahdollisuus on tukea ostamalla aineeton lahja läheiselle, joka tarvitsee tavaran sijasta toivoa.

Lisää lahjoitusmahdollisuudesta: https://hiiliporssi.fi/

 

Lappilainen