Teollisuusmatkailua Meri-Lappiin

Viimekeväinen työpaja Kemissä pidettiin Sataman Krouwissa. Teollisuusmatkailun mahdollisuudet ovat alueella suuret ja kiinnostuneita tahoja mukana paljon. Kuva: Kemin Matkailu Oy / Experience365.

 

Perämeren pohjukan teollinen historia on vakuuttava. Alueella on valmisteltu jo useamman vuoden ajan mahdollisuutta saada matkailijat kiinnostumaan alueen teollisuudesta. Ympäri vuoden olisi mahdollisuus vierailla tehtaissa ja laivoilla, tutustua tuotteiden valmistusprosesseihin ja päästä näkemään käytännön työn tekoa.

Turistia voisi kiinnostaa monipuolinen alueen historia, teollisuuden synty ja nykytrendit aina tulevaisuuden uusiin hankkeisiin. Vahvoja ovat mm. alueen kulttuuriperintö, kiertotalous ja elintarviketeollisuus. Työ etenee hankkeessa, jonka budjetti on 346 069 € ja josta Lapin liiton myöntämää EAKR-rahoitusta on 276 853 €.

Viestinnällä eteenpäin

Muisteluilloissa on pohdittu kemiläisyyttä teollisuuskaupungissa, kerätty tietoa elinkeinoelämän ja teollisuuden historiasta ja vierailtu Kemi-yhtiön perinnesäätiön näyttelyssä. Lapin yliopiston opiskelija valmistelee tutkielmaa aiheesta ’Elinkeino ja teollisuusaiheiset taideteokset Meri-Lapin alueella.

Tähän mennessä toimenpiteistä on julkaistu artikkeleita ja blogikirjoituksia. Tulevia matkoja on suunniteltu ja muovailtu tulevaa teollisuusmatkailun alueellista verkostoa.

– Tänä vuonna jalkaudutaan Meri-Lapin alueelle opiskelijoiden kanssa etäyhteyksiä hyödyntäen ja toivon mukaan joitakin toimenpiteitä voidaan toteuttaa myös fyysisesti, kertoo hankkeen projektipäällikkö Mirva Tapaninen.

Tästä jatketaan pohtimaan, millaisessa ympäristössä tulevaisuudessa työtä tehdään, keitä ovat uudet asiakkaat, miten heitä parhaiten tavoittaa ja miten tuotteita tulee uudistaa.

Museoita, hunajaa, satama ja puuta

Simonkylän Museotie, Hunajamatkailu, Kemin satamateollisuusuus ja Puun matka – Aihkitalot ovat tulleet tutuiksi hankkeen toimijoille.

– Kevään aikana tarinallistamme näitä tuotteita ja palveluita. Tässä työssä on mukana Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunnan kulttuurihistorian ryhmä. Tarinat on tarkoitus työstää virtuaalisesi kirjaksi syksyn aikana.

Joukko ammattitaiteilijoiden elinkeinoelämää kuvaavia töitä dokumentoidaan ja niistä opiskelijat kirjoittavat analyysit. Tarinallistamisen työpaja järjestetään 16. helmikuuta.

 

Lappilainen