Biokaasu, uusi mahdollisuus Lapille

Kemijärven ekoteollisuuspuistossa luodaan maakunnallista kiertotaloutta biokaasun ympärille. Kuva: Boreal Bioref Oy

 

Biokaasu on yksi Lapin tulevaisuuden mahdollisuuksista. Yksi onnistunut helmikuinen ilon aihe koko Lapille on ollut odotettu päätös Kemin tehtaan käyntiin lähdöstä.

Myös Kemijärvellä kehitetään alueellista kiertotaloutta, joka perustuu biokaasun tuottamiseen alueen sivuvirroista. Kemijärvellä Stora Enson sellutehdas toimi yli 40 vuotta ja nyt tulevaisuuden suuntaa näyttää Forestin-ekoteollisuuspuisto. Sen ideana on kierrättää teollisuuden sivuvirtoja kestävän kehityksen hengessä.

– Puisto näyttää esimerkkiä muillekin yritysekosysteemien suunnittelulle Lapissa, toteaa Team Botnian Marja-Liisa Rantamaa Lapin kaasutaloussuunnitelma -hankkeesta.

Raakapuuterminaatti ja saha

Systemaattinen kehitystyö on tuonut Kemijärvelle toimijoita, kuten Väyläviraston raakapuuterminaalin ja Keitele Groupin sahan. Tavoite on luoda teollisuusalue, jossa toimivat yritykset noudattavat tiukasti ympäristöarvoja ja tekevät ympäristötekoja. Kun alueella on paljon puuta raaka-aineena käyttäviä, voivat yritykset tukea toinen toistaan ja säästetään kuljetuksissa sekä fossiilisissa polttoaineissa.

Yksi alueen ydintoimijoista on Boreal Bioref, joka suunnittelee biokaasun tuotantoa omista sivuvirroistaan.

Hiilidioksidi hyötykäyttöön

Käynnistyneessä selvitystyössä Swecon asiantuntijat kartoittavat, minkälaisia tarpeita alueen teollisuudella on ja miten biokaasua voidaan hyödyntää. Selvityksessä huomioidaan myös lähiseudulla syntyvien biojakeiden, kuten maa- ja eläintalouden sivuvirtojen, mahdollisuudet. Yksi osa-alue on tutkia biokaasun jalostuksessa talteen saatavan hiilidioksidin hyödyntämismahdollisuuksia. Hiilidioksidia voidaan hyödyntää suoraan tai esimerkiksi synteettisten polttoaineiden valmistuksessa.

 

Lappilainen