Pikkujätit kokeiluajossa

Lapin teillä kokeillaan talviolosuhteissa raskaampia kuljetusajoneuvoja puunkuljetuksessa. Kuva: Metsähallitus

 

Puutavaran kuljetuksia tehostetaan Lapissa 84 ja 85 tonnin painoisilla ajoneuvoyhdistelmillä. Kokeilussa olevat isot ajoneuvot eli HCT- eli High Capacity Transport -yhdistelmät osallistuvat tutkimusajoneuvoina Oulun Yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen Winter Premium -hankkeeseen.

Hankkeessa testataan kahta 10‐akselista Pikkujättiä, joilla puutavara voidaan noutaa suoraan metsäautoteiden varrelta ilman siirtokuljetuksia. Lupa Pikkujättien talviaikaiseen käyttöön on saatu laajalle tieverkolle. Kesäaikaan yhdistelmät kuljettavat puuta vain hyvin kantavilla pääteillä ja alemman asteen tiestöllä 76 tonnin kokonaispainoilla. Näillä isoilla kuljetuskoneistoilla pyritään vähentämään ympäristölle haitallisia päästöjä ja kuljetuskustannuksia.

Tavoitteena pienentää hiilijalanjälkeä

– Metsähallituksen hiilijalanjäljestä puun kuljetukset muodostavat noin puolet. Ilmastoystävällisten puutavara‐autojen käyttö onkin yksi nopeimmista ja kustannustehokkaimmista tavoista pienentää hiilijalanjälkeämme, kertoo Jouni Karjalainen Metsähallitus Metsätalous Oy:stä.

Oulun yliopisto tutkii, miten ajoneuvoon asennettavien sensoreiden avulla saadaan tiekohtaista tiesäätietoa. Teiden anturoinnilla selvitetään ajoneuvojen aiheuttamaa tierasitusta ja roudan kehittymistä. Ilmatieteen laitos puolestaan tutkii sääasemien tuottaman tiesään ja niiden ennusteiden yhteyttä routakantavuuteen. Yhdistämällä tiesääasemien ja ajoneuvojen tuottama tieto saadaan kuva tiekohtaisesta routa- ja kantavuustilanteesta.

 

Lappilainen