Lappilainen Vaalikone innostaa ehdokkaita

Ehdokkaille ja uusillekin ehdokkaille vaalikone on avoinna 15.4. asti. Äänestäjä pääsee vertailemaan ehdokkaitten kantoja 30.3.2021 alkaen. Kuva: Lappilainen

21 Lapin kuntaa, kolme eri aluetta. Sellainen jaottelu syntyi, kun Lappilainen lehti tuotti kuntavaaleihin oman Lappilainen Vaalikoneen.

Vaalikoneen tekeminen on erittäin iso urakka ja suuri satsaus myös taloudellisesti. Aloitimme hyvissä ajoin suunnittelun, ja vaalikoneelle löytyi sopiva Webscale alusta, jota myös YLE käyttää omassa vaalikoneessaan.

Kokosimme alueen asiantuntijoilta, jotka jaettiin Meri-Lapin, Rovaniemen ja Muun Lapin väittämiin. Jäljitimme paikkakuntien ehdokkaat, vaalikonekysymykset koodattiin, testattiin ja meilattiin ehdokkaille.

Syntyi Lappilainen Vaalikone. Lappilainen-lehden oma, ilmainen palvelu ehdokkaille ja äänestäjille.

Mukana vain Lappia koskevia väittämiä

Vaalikoneitten suosio on kasvussa, etenkin nuoret vertaavat ehdokkaita vastausten perusteella. Lapissa on kesäkuun kuntavaaleissa ehdolla yli 1500 ihmistä. Hyvin monessa kunnassa on erilaisia puolueisiin sitoutumattomia ehdokkaita.

Vaaliväitteisiin ehdokkaat vastaavat pääasiassa 5-portaisella asteikolla. Voi olla joko jämptisti samaa mieltä tai syvästi eri mieltä asiasta. Joku voi vastata sen kummemmin tuntematta asiaa tai pohtimatta, olisiko päättäjänä jotain keskivaiheilta. Kaikkiin kysymyksiin on myös mahdollista vastata vapaalla tekstillä täydentäen omaa kantaansa. Lappilainen Vaalikone tuo esiin lappilaista yrittäjyyttä, matkailua, elinkeinoja, oppilaitosten merkitystä ja lappilaisia ihmisiä.

– Myös vaalikoneen viimeinen kysymys on laadittu tästä näkökulmasta, kertoo Pera Hussi kysymysten laadinnasta.

Kolme erilaista Lappia 

Lappia koskettavat asiat päätettiin jakaa Meri-Lapin, Rovaniemen ja Muun Lapin alueen kokonaisuuksiin, kullekin alueelle n. 40 väittämää. Yhteisiä väittämiä on 25 ja loput ovat omaa asuinpaikkaa läheisesti koskevia asioita. Aiheet löytyivät Lapin kehittäjiltä kysymällä ja seuraamalla sosiaalisen median kansalaiskanavia. Yleisluontoisia, valtakunnallisia aiheita ei ole mukana. Lappilainen Vaalikone on ainoa täysin Lapissa työstetty vaalikone.

Asiantuntijat tukena ja innostajina

Vaalikoneen väittämiä synnyttämässä olivat kunta-alan ammattilaiset Olavi Stoor Torniosta, Leena Jääskeläinen ja Anne Luiro Rovaniemeltä sekä Jaana Koskela Lapinliitosta. Heidän asiantuntemuksellaan saatiin esiin ikäihmisiin, nuoriin, lapsiin ja koko Lapin kehittämiseen liittyviä teemoja.

Vaalikoneen alussa on kuntien taloutta, työtä ja koulutusta koskevat kysymykset. Eli suoraan ytimestä, kuntalaisten kokoamien verovarojen käytöstä siirrytään niillä ostettaviin palveluihin.

Vastauksiin runsaasti aikaa

Kuntavaalien siirtyminen kesäkuulle antaa ehdokkaille lisäaikaa vastaamiseen. Kun mukaan saa oman kuvan, mahdollisuuden vastata väittämiin ja ennen kaikkea kertoa kyseisestä teemasta lisää, se toivottavasti avaa äänestäjälle käsityksen, millainen ehdokas on.

Meri-Lapin kunnissa Torniossa, Kemissä, Keminmaalla, Ylitorniossa, Tervolassa ja Simossa asuu yhteensä yli 50 000 asukasta. Siellä nousevat esiin mm. teollistuminen, tuulivoima ja rajayhteistyö. Rovaniemi ja sen yli 65 000 asukasta on maakunnan veturi. Muut Lapin 14 kuntaa koostuvat n. 47 000 asukkaasta. Siellä puhuttavat mm. metsänhoito ja suunnitelmat jäämeren radasta. Kaikkialla Lapissa on haasteena väkimäärän väheneminen ja ikääntyminen.

Elinvoimaa ja ympäristöasioita

Vaalikoneen ytimessä ovat Lapin elinvoimaan ja ympäristöön liittyvät asiat. Näitä ovat paikkakuntalaisten mahdollisuudet työllistyä, oikeansuuntainen kaavoitus, yritysten saama neuvonta, kunnan hankinnat, turismi, kaivos- ja muu teollisuus, maahanmuutto ja liikenne.

Kuntademokratiaan uutta ajattelua

Kuntademokratia vaatii uutta ajattelua. Äänestäminen, puolueet ja nykyinen demokratia elää murrosvaihetta, kun uudet tavat ja mahdollisuudet edistää kunnan hyvinvointia kasvavat. Vaalikone antaa yhden mahdollisuuden tutustua asioihin, josta kunnan olemassaolossa on kyse. Nyt äänestetään lähellä olevista asioista, hyvästä elämästä, uusista mahdollisuuksista.

Hyvinvointia ja terveyttä

Hyvinvointiin ja terveyteen joutuvat kaikki kunnat panostamaan. Seuraavan vuosikymmenen päättäjillä on pitkälti ennaltaehkäisijän rooli. Huolta tulee pitää nuorista, harrastuksista, kirjastosta, kansalaisopistosta, kulttuurista, liikunnasta ja ikäihmisistä.

Perheiden hyvinvointia lisäävät valmius hoitaa hyvin varhaiskasvatusta, asumista, kouluja ja opiskelumahdollisuuksia.

Ollaan kuulolla koko kevät

Lappilainen ilmestyy kevään aikana 28.4., 26.5. ja 9.6. Näissä kaikissa lehdissä tullaan kertomaan, miten vaalikoneen vastaukset kuvastavat alueitten ehdokkaitten ajatuksia ja poliittisia painotuksia. Silloin selviää, missä kunnassa ehdokkaat ottivat vaalikoneen omakseen ja olivatko naiset innokkaampia vastaajia kuin miehet.

 

 

Riitta Kemppainen-Koivisto