Saamelaisalueelle apurahoja

Saamelaisalueen poronhoitajien hyvinvointia tutkitaan Suomen Kulttuurirahaston myöntämän apurahan turvin. Kuva: Riitta Kemppainen-Koivisto.

Suomen Kulttuurirahasto tukee saamelaiskulttuuria tänä vuonna usealla apurahalla. Tuen saajia ovat mm. Kolttakulttuurisäätiö, Sámi Duodji ry, Sevettijärven ortodoksinen hautausmaa ja tutkimusryhmä.

Kolttakulttuurisäätiön saamalla 200 000 eurolla syntyy kolttasaamelaisten lasten ja nuorten omakielinen koulupolku kielipesistä peruskouluun. Myös koltansaamenkielistä oppimateriaalia päästään tuottamaan.

Professori Arja Rautio ja saamelaisista, suomalaisista ja kanadalaisista tutkijoista koostuva työryhmä sai 100 000 euroa saamelaisten poronhoitajien hyvinvointia ja voimavaroja selvittävään tutkimukseen. Sámi Duodji ry käyttää 22 000 euroa Saamelaiskulttuuri taiteena Utsjoen hoitolaitoksiin -hankkeeseen. Sevettijärven ortodoksiselle hautausmaalle hankitaan 4 000 eurolla jäkälää. Tällä saadaan korjattua porojen vuosi sitten hautausmaalla aiheuttamia tuhoja.

 

Lappilainen