Kansalaiset odottavat kunnilta vastuullisuutta

Kemi on yksi Lapin suurista kunnista, jonka hankintaohje määrittelee kriteerit, miten kunta ostaa tuotteita ja palveluita omaan käyttöönsä. Kuva: Lapin materiaalipankki

Suomalaisista 80 % on sitä mieltä, että kuntien pitää näyttää esimerkkiä tekemällä vastuullisia hankintoja. Yli 60 % ilmoittaa äänestävänsä kevään kuntavaaleissa mieluiten paikallisia yrityksiä tukevaa ehdokasta.

Kunta on iso ostaja

Kuntien merkitys hankintojen vastuullisuudessa on suuri, sillä kaikista julkisista hankinnoista noin 75 % tehdään kunnissa. Viime kuntavaaleista poiketen nyt korostetaan sosiaalista vastuun ottoa.

Kunta osoittaa sosiaalista vastuullisuutta ostamalla tuotteita ja palveluita, vaikka hinta olisi hieman korkeampi. Ympäristövastuullisia hankintoja suosii korkeammasta hinnasta huolimatta 69 %  KantarGallupin kyselyyn alkuvuonna vastanneista. Moni haluaa myös tietää, miten oma kunta on onnistunut vastuullisuuden luomisessa. Vastuullisuutta osoittaa työ- ja ihmisoikeuksien huomioiminen ja työllistäminen. Ympäristövastuullisuus huomioi ympäristön, ilmaston ja luonnon monimuotoisuutta.

Kuluttajakyselyyn vastaajat olivat 18-74-vuotiaita ja heitä oli 1104.

Lapissa ehdokkaat asettavat toiveita hankintoihin

Lappilainen Vaalikone tuo esiin eri Lapin kuntien ehdokkaitten ajatuksia siitä, onko oma kunta hankinnoissaan vastuullinen ja tukeeko kunta tarpeeksi paikallisia yrittäjiä. Kemissä yksi ehdokas on sitä mieltä, että kilpailutuslaki on ajanut itsensä päin seinää. Hänen mukaansa se näyttäytyy niin, että paikallisuuteen ei enää uskalleta ottaa kantaa, vaan kunta ostaa tuotteita ja palveluita esimerkiksi ulkomailta. Ehdokas haluaa, että suunta tulisi kääntää ja tukea paikallista yrittäjyyttä. Paikallisuudelle tukea haluaisi myös eri puolueen ehdokas.

Naapurikunnan Keminmaan ehdokas kannattaa paikallisten tukemista, kunhan huomioidaan kilpailutus tärkeänä osana kunnan taloudenpitoa ja saadaan uudistumista keksimällä uusia innovaatioita.

Sodankylän ehdokas huomioi myös hinnan: paikallinen myös maksaa, ja hinnan tulee sopia kunnan budjetin raameihin. Kunnan tulisi olla suunnan näyttäjä ja tuoda esiin, mitä se paikallisilta yrityksiltä ostaa. Kun kaivostoimintaa tuetaan, silloin tulee kaivosyrityksiä vaatia toimimaan luontonäkökulma edellä. Kunnassa olisi mahdollisuus saada kaivosten myötä uutta yrittäjyyttä ja asukasmäärä nousuun. Matkailua alueelle tulisi myös saada kasvatetuksi.

Mitä oman kuntasi ehdokkaat ovat mieltä?

Lapin kuntavaaliehdokkailla on monenlaisia vastauksia oman kunnan hankintoihin. Osa vastaa vain olevansa jokseenkin samaa mieltä tai jokseenkin eri mieltä. Moni myös pohtii asiaa tarkemmin ja ottaa kantaa.

Käy lukemassa Lappilainen Vaalikoneesta, miten oman kuntasi ehdokkaat suhtautuvat kunnan hankintoihin: https://lappilainen.fi/vaalikone/

 

Riitta Kemppainen-Koivisto