Lintuvuosi alkaa olla edellisvuosien tasolla

Tällaisessa maastossa voisi kuvitella riekon viihtyvän. Riekkokanta on Lapissa kasvussa. Kuva: Riitta Kemppainen-Koivisto

Kesällä suoritetuissa riistalintujen kartoituksissa saatiin tuloksia eri lintulajien pesinnästä. Lämmin kesä on ollut yksi tekijä, joka on edistänyt pesintää, poikasten selviytymistä sekä tottumista luontoon ja elinpiiriin.

Riistakolmiolaskennassa neljä vuotta sitten kanalintukanta oli huolestuttavasti vähentynyt. Tämän kesän perusteella laskennan mukaan etenkin pyyn kannat ovat kasvaneet lähes koko maassa. Hyvin ovat selvinneet myös metso ja teeri. Riekkokanta jatkaa Lapissa myös maltillista kasvuaan, vaikka riekot kärsivät soiden ojituksista ja lumipeitteisen kauden lyhenemisestä.

– Nyt on Lapissa kaikkien lajien kanssa palattu normaaliin, eli riistalaskennasta saadut tiedot kuulostavat hyviltä. Pesinnät ovat onnistuneet hyvin. Kuluvan kesän poikasosuus ja poikueiden koot ovat usealla alueella pitkän aikavälin keskiarvon tuntumassa tai selvästi sen yläpuolella, kertoo erikoistutkija Andreas Lindén Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Metsojen määrä odotettua parempi

Lindén pitää metsojen määrää aika hyvänä, normaalia parempana.

– 10 vuoden välein tehdään uhanalaisarvioita, linnuilla joskus useamminkin. Näitten arvioitten avulla voidaan kiinnittää huomiota uhan alla oleviin lajeihin. Nyt on huojentavaa todeta, että pyykanta on kasvanut jo neljättä vuotta peräkkäin koko Suomessa.

Kolmiolaskenta vapaaehtoisten harteilla

Kanalintujen kolmiolaskennassa edetään metsämaastossa kolmen henkilön avorivissä. Rivistö etenee ja tekee havaintoja linnuista ja poikueista. Ylä-Lapin tunturialueilla kartoitus tehdään myöhemmin ja silloin riekkojen laskennassa käytetään apuna kanakoiria.

 

 

Lappilainen