Yrittäjä – opi tunnistamaan riskit

 

Viime keväänä opetin Lapin ammattikorkeakoulussa tradenomiopiskelijoille yrittäjän perhe- ja perintöoikeuden perusteita. Oppimispäiväkirjoja lukiessani huomasin, kuinka uutta nämä olennaiset, kaikkien meidän elämään vaikuttavat oikeudelliset asiat opiskelijoille ovat.  Sanat ovat kyllä tuttuja, mutta niiden merkitystä ei oikein tunnisteta.

Asiasta laajemmin keskusteltuani huomasin, että tämä osaamisvaje on aika yleistä. Testamentin sisältö, edunvalvontavaltuutus, hoitotahto ja avioehto. Juridisia asiakirjoja, jotka pitäisi olla jollain tasolla tuttuja meille kaikille, etenkin yksin- ja mikroyrittäjille.

Edunvalvontavaltuutuksella voidaan määritellä se, kuka voi hoitaa yrityksen asioita, kun yrittäjä joutuu tilapäisesti tai pysyvästi kykenemättömäksi siihen. Valtuutuksen etu on se, että verrattuna holhoustoimilain mukaiseen edunvalvontaan, voidaan valtuutetulle antaa mahdollisuus hoitaa asioita joustavammin ja antaa oikeuksia laajemmin kuin edunvalvojalle. Halutessa voi tähän liittää myös erillisiä toimintaohjeita, jotka täydentävät valtuutusta. Näin yrittäjä voi etukäteen miettiä sukupolvenvaihdokseen tai yrityksen hallittuun alasajoon liittyviä asioita, joihin voidaan tarvittaessa ryhtyä, jos tilanne niin vaatii.

Avioehto on tärkeä paperi yrittäjän salkussa. Avioehdossa voidaan huomioida, mitä yritysvarallisuudelle tapahtuu avioeron tai kuoleman kohdatessa. On hyvä muistaa vanha totuus, että jokainen avioliitto päättyy joskus, joko eroon tai kuolemaan. Vaikka muu omaisuus jäisi avio-oikeuden alaiseksi, on hyvä miettiä, halutaanko yritysomaisuus säilyttää joka tapauksessa siitä erillisenä. Tämä on täysin mahdollista ja järkevä vaihtoehto ainakin silloin, kun toinen puoliso ei ole yritystoiminnassa lainkaan mukana. Lisäksi kannattaa ajoissa keskustella myös perillisten kanssa mahdollisesta yrityksen jatkamisesta. Kenties voi olla järkevää laatia testamentti, missä yrityksen osuus menee kiinnostuneelle jatkajalle, muiden perillisten saadessa muuta omaisuutta. Näin voidaan parhaassa tapauksessa välttää lasten keskinäiset kiistat kuoleman jälkeen.

Hoitotahto ei liity varsinaisesti yritystoimintaan, mutta on tähän samaan kokonaisuuteen kuuluva asiakirja, joka kannattaa hoitaa kuntoon. Näin voit itse tuoda tahtosi esiin, miten haluat, että itseäsi hoidetaan siinä vaiheessa, kun et pysty tahtoa enää ilmaisemaan.

Näiden asiakirjojen merkitys on kirkastunut opiskelijoille opintojen myötä. Uskon ja toivon, että tulee uusia yrittäjiä, jotka hoitavat nämä asiat osaltaan kuntoon. Toki etenkin nuorille asiakirjat eivät tunnu kovin ajankohtaisilta, sillä testamentin ja edunvalvontavaltuutuksen teko mielletään vanhojen ihmisten jutuksi. Tosiasia on, että kaikkea yllättävää voi tapahtua. Osa riskienhallintaa on, että myös yrityksen jatkuvuus turvataan henkilökohtaisen elämän haastavissa tilanteissa.

Tia Lämsä

OTM, HTM, MMM

Lapin ammattikorkeakoulu

Lehtori