Lapissa kaksi uutta hyönteislajia

Metsähallituksen suunnittelija, hyönteiskartoittaja Eerikki Rundgren asentamassa runkoikkunapyydystä ennallistamispolttokohteella Urho Kekkosen kansallispuistossa. Kuva: Eerikki Rundgren.

Viime kesän 2021 hyönteiskartoituksissa löytyi kahden uuden lajin lisäksi valtava joukko lajeja, joita ei ole aiemmin tavattu Lapissa. Metsähallituksen maastotöitä tehtiin laajalla alueella Itä-Lapista Tenojoelle. Mukana olivat Sallan kansallispuisto, Urho Kekkosen kansallispuisto ja kaksi Kemijoen vesistöalueella sijaitsevaa tulvaniittyä.

Uusien havaintojen määrä kasvoi

Lajistoltaan aivan erityisen arvokkaiksi kohteiksi osoittautuivat Kemijoen rannalla sijaitseva tulvaniitty Pelkosenniemellä sekä Urho Kekkosen kansallispuiston ennallistamispolttokohde Sodankylässä. Molemmista löytyi iso joukko harvinaisia, mutta myös lukuisia uhanalaisiksi ja silmälläpidettäviksi arvioituja lajeja.

Uusia lajeja ovat palolatikka ja mäntyhuppukuoriainen. Edellisen kerran niitä havaittiin UKK-puistossa vuonna 2014 Jaurun varrella luontaisesti syttyneeltä paloalueelta. Iloinen yllätys oli myös Suomen lajistosta hävinneeksi luullun loispistiäisen löytyminen.

Sallassa arvokas hyönteislajisto

Suomen uusimman, Sallan kansallispuiston, vanhoista metsistä löytyi uhanalaisia lajeja, joita ei ole havaintoja suojelualueen ulkopuolella. Entuudestaan miltei tutkimaton alue pitää sisällään todennäköisesti paljon muitakin harvinaisuuksia, joita ei yhden kesän aikana onnistuttu löytämään.

 

 

Riitta Kemppainen-Koivisto