Uusia yrityksen yhteiskuntavastuun kantajia Lapissa

Suomalaisen Työn Liitto myöntää vuosittain hyvää tekeville yrityksille oikeuden käyttää markkinoinnissaan Yhteiskunnallinen Yritys- merkkiä. Lapissa toimii seitsemän yritystä, joiden toiminta on arvioitu tällaisiksi hyvää tekeväksi ja vastuulliseksi toimijaksi. Mukana on useampi erityisesti työllistämisen edistämiseen liittyvää toimijaa.

Lappia-Koulutus Oy on Torniossa toimiva yritys, joka sai tänä vuonna tunnuksen käyttöoikeuden osoituksena liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistuneesta yhdistämisestä. Lappia osoittaa yhteiskunnallista vastuuta tarjoamalla koulutuspalveluja pääasiassa työttömille. Työvoimakoulutusta tarjoaa myös toinen uusi merkin kantaja rovaniemeläinen REDU Edu Oy.

Aiemmin tunnuksen ovat saaneet käyttöönsä Rovaniemeltä Lapin Kuntoutus Oy ja Sie&Mie Keskus osuuskunta, Kemijärveltä Uurto osuuskunta, Kemistä Meriva ja Halipuu Kittilästä.

Tavoitteena tehdä hyvää

Yhteiskunnallisia yrityksiä voi toimia millä tahansa toimialalla yritysmuodosta riippumatta. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen Yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti. Merkin voi saada yritys, joka on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista hyvää ja joka käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tai ympäristöongelman ratkaisemiseen. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 10 vuotta, kun Yhteiskunnallinen yritys -merkki lanseerattiin.

Merkkiä voi anoa, kun yritys on Suomalaisen Työn Liiton jäsen, sillä on y-tunnus ja pääkonttori Suomessa. Yhteisöllä tulee olla liiketoimintaa ja -vaihtoa, jonka kautta se tuottaa yhteiskunnallista hyvää. Yhteiskunnallisen hyvän tuottamisen tavoite tulee olla avoimesti kerrottu. Suurin osa yhteisön voitosta tulee käyttää yhteiskunnallisen tavoitteen edistämiseen ja voittoa tulee ohjata takaisin yhteisön toimintaan tai yleishyödylliseen tarkoitukseen, kuten jonkin yhdistyksen työn tukemiseen. Ensimmäisen tilinpäätöksen ei tarvitse olla valmis.

Myöntöä puoltaa, mikäli yhteisössä on yhteiskunnalliseen tehtävään liittyvä toimintatapa, yhteiskunnallisia vaikutuksia arvioidaan ja mitataan, liiketoiminta on avointa ja hyvän hallintotavan mukaista ja siitä viestitään avoimesti ja läpinäkyvästi. Työnantajana yhteisön tulee pyrkiä tukemaan työntekijöiden yhdenvertaisuutta, osaamisen vahvistamista ja mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon ja toimimaan vastuullisesti ympäristön ja eri sidosryhmien suuntaan.

Lue lisää täältä: www.yhteiskunnallinenyritys.fi ja www.suomalainentyo.fi

 

Riitta Kemppainen-Koivisto