Lappiin ennätysmäärä yritysrahoitusta

Kuva: Lapin materiaalipankki/ Terhi Tuovinen.

Lapin 23 yritystä pääsee kehittämään toimintaansa tänä vuonna 2,8 miljoonalla eurolla.

Yritykset sijaitsevat eri puolilla Lappia ja edustavat monipuolisesti eri toimialoja. Yrityksistä 12 sijaitsee Kemi-Tornion seudulla ja niillä on käytettävissä 1,9 miljoonaa euroa uuden toiminnan kehittelyyn.

Euromääräisesti suurimman rahoituksen on saanut Polar Metalli Oy:n investointihanke.

JTF ja EAKR

Tänä vuonna Lapissa saadaan käyttöön poikkeuksellisen suuri määrä investointi- ja kehittämisrahaa. Uusi rahaa jakava taho on oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF).

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) myöntää tukea hakemuksiin, jotka jätetään helmikuun loppuun mennessä. ELY-keskus neuvoo, että hankesuunnitelmista kannattaa keskustella hyvissä ajoin heidän yritysasiantuntijoiden kanssa.

Maaseudun yrityksille oma tuki

Maaseuturahaston yritysrahoitusta on Lapissa kohdentunut aiemmin esimerkiksi mikroyritysten hankkeisiin, joilla tavoitellaan energian säästöä ja uusiutuvan energian hyödyntämistä. Kehitystyötä tehdään myös matkailupalveluissa.

Uusiutuvaa energiaa hyödyntävien järjestelmien tuki on haettavissa nyt ja sitä suunnataan muihin kuin maataloustuotteiden jatkojalostusyrityksiin.

Maaseuturahasto tukee maaseudun palveluita

Viime vuonna ELY-keskuksen myöntämä tuki Lappiin maaseuturahastosta oli liki 5 miljoonaa euroa. Tukea sai mm. SaameDigi-hanke, jossa halutaan turvata saamenkielisten palvelujen saatavuutta.

Eri puolilla Lappia toimivat Leader-ryhmät ovat tukeneet kylätalojen remontteja, uimarantojen kunnostusta, frisbeegolfratojen rakentamista sekä pienimuotoisten reitistöjen rakentamista.

Erilaiset kulttuurihankkeet saivat viime vuonna rahaa, kuten Karvalakkiooppera, Uittoperinteen taltiointi tuleville polville, lasten- ja nuorten taidetyöpajat ja liikunnan edistäminen.

Työllisyyttä, osaamista ja osallisuutta

Yksi tapa parantaa ja uudistaa toimintaa on hakea rahaa Euroopan sosiaalirahastolta (ESR).

Tämä rahoitustaho jakoi Lappiin viime vuonna 2,9 miljoonaa euroa. Rahalla mm. edistettiin digitaalisuutta, yritysten muutoskykyä ja yhteiskunnallisesti vastuullista työllistämistä. Tunturi-Lapin alueen yritykset saivat valmennusta ja pääsivät verkostoitumaan n. 133 000 euron avun turvin.

Lappiin saatiin EU:n ja valtion rahoitusta n.223 000 euroa heikossa asemassa olevien ihmisten työllistymiseen, yritysten yhteiskuntavastuun toteutumiseen ja työyhteisöjen muuttumiseen moninaisemmiksi.

Tämän vuoden ESR- ja ympäristö EAKR:n hankehaku on avoinna 20.3.2023 saakka.

Lisäksi JTF-rahoitusta suunnataan ESR-tyyppiseen toimintaan. Hakutietoa lisää osoitteessa www.rakennerahastot.fi

Ukrainalaisille koulutusta

Lapin ELY-keskus hankki viime syksynä erilaisia palveluita ja koulutuksia.

Esimerkiksi Ukrainasta saapuneet turvapaikanhakijoille tarjottiin tulkkausta ja ohjausta työn hakemiseen. Kahden kuukauden koulutusjaksoilla saatiin matkailusta kiinnostuneita työnhakijoita oppimaan työtä käytännössä ja tutustumaan eri matkailuyritysten arkeen.

 

 

Riitta Kemppainen-Koivisto