Saamelaiseen varhaiskasvatukseen lastentarhanopettajia

Saamelaisten kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien toteutumiseksi saamelaislasten varhaiskasvatus turvataan ja toteutetaan heidän omalla äidinkielellä. Kuva: Ulla Isotalo

Saamelaisen varhaiskasvatuksen lastentarhanopettajaopiskelijat juhlivat koulutuksen aloitusta Inarissa 15.12. Kuva: Ulla Isotalo

Saamelaisen varhaiskasvatuksen yksi merkittävimmistä haasteista on ollut koulutetun saamenkielisen henkilökunnan puute, noin puolet työntekijöistä on ollut vailla muodollista pätevyyttä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt yliopistollisen lastentarhanopettajakoulutuksen toteutukseen erillisrahoituksen. Koulutus on alkanut ensimmäistä kertaa Inarin Sajoksessa 15.12.

Koulutus herätti suurta kiinnostusta ja hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 37.

– Moni taho jännitti, saadaanko koulutus käyntiin. Hakijamäärä ylitti ja yllätti kaikki mahdolliset odotukset, suunnittelija Maria Peltola hehkuttaa.

Opiskelupaikan otti vastaan 21 henkilöä. Valittujen vaatimuksia olivat muun muassa saamen kielen taito. Hakijan on tiedettävä ja ymmärrettävä saamelaisen kulttuurin erityispiirteet kasvatustyössä.

Erityishuomio saamelaiseen kasvatukseen

Koulutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota saamelaisen kasvatuksen ja perinteisen tiedon sekä kielen oppimisen pedagogisiin käytäntöihin ja menetelmiin.

Saamen kielen ja kulttuurin erityistarpeet huomioivassa lastentarhanopettajien lisäkoulutuksessa pääaineena on kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus. Opiskelijat valmistuvat kasvatustieteiden kandidaateiksi ja tutkintoon sisältyy lastentarhanopettajan kelpoisuus.

Koulutuksen laajuus on 180 opintopistettä ja opintoaika on hakijan aikaisemmista opinnoista riippuen noin kaksi vuotta.

Toteuttamisessa tehdään yhteistyötä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen, Saamelaiskäräjien ja Oulun yliopiston Giellagas-instituutin kanssa. Lisäksi pyritään verkostoitumaan muun muassa Saamelaisen korkeakoulun (Sámi allaskuvla) ja Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan kanssa.