Rovaniemen kyliltä

Yläkemijoki nimitys 9 kylälle Rovaniemeltä Kemijokea pitkin kohti Kemijärveä, Tennilästä Pajulammelle.

Kylien varhainen historia, maasto ja ihmisiä tarinoineen on tallennettu 1600-luvulta 1900-luvulle. Historiaa saatiin talteen niin paljon, että kirjalle on jatkoa luvassa jo vuonna 2018.

Lukuisat kirjoittajat ovat saaneet muhkean opuksen aikaiseksi oppimalla yhdessä ja kokoontumalla kansalaisopiston piirissä vuoden ajan. Tuona aikana löytyi yhteinen sävel ja tarinat hitsaantuivat yhteen, vaikka kukin kylä olisi oman kirjansa ansainnut.

Kylien kieli tulee elävästi esiin jouhevassa kerronnassa ja houkuttaa ahmimaan sivun toisensa perän sukujen ja tilojen maille ja kertomuksiin.

Kirjan toimittanut Vesa Puuronen arvelee, että kylien alle tuhannesta ihmisestä väki vähenee edelleenkin, ellei kelkkaa saada jollakin keinolla käännetyksi. Kirjan yksi tarkoitus onkin rohkaista palaamaan ja jäämään omalle kotiseudulle.

Puuronen, Vesa (toim.) 2015.  Elämää Ylkemijoen kylissä. Yläkemijoen kylien historia I. Saarijärven Offset Oy.