Inarissa hyvä siikasaalis

Siikasaalis kasvoi viime vuonna Inarijärvellä 12%. Kuva: Luke

Inarijärvestä saatiin kokonaissaaliina viime vuonna noin 159 tonnia kalaa. Kotitarvekalastajat pyydystivät kokonaissaaliista puolet, kaupalliset kalastajat 30 prosenttia ja ulkopaikkakuntalaiset kalastajat, virkistyskalastajat ja mökkiläiset 20 prosenttia.

Siikasaalis kasvoi noin 12 prosenttia edellisvuodesta ja oli noin 86 tonnia. Siikasaaliin kasvu johtui kaupallisten kalastajien saaliiden sekä isorysä- että verkkosaaliiden paranemisesta. Isorysäkalastus päästiin aloittamaan harvinaisen aikaisin jo toukokuun lopulla lähes ennätysvarhaisen jäänlähdön ansiosta.

Harmaanieriän määrä tippui liki puoleen

Sen sijaan punalihaisten petokalojen saaliit pienenivät edellisvuodesta. Taimenta saatiin hieman yli 20, nieriää eli rautua noin neljä ja harmaanieriää noin kaksi tonnia. Suurin pudotus oli harmaanieriäsaaliissa, joka putosi edellisvuodesta peräti 43 prosenttia. Harmaanieriäistutukset loppuivat vuonna 2012, ja sen myötä laji käy tulevina vuosina harvinaiseksi saaliiksi Inarijärvessä kuten järvilohikin on jo pitkään ollut.

Siian ja taimenen jälkeen kolmanneksi suurin saalis saatiin muikusta, jonka saalis pysyi ennallaan. Muikun pyynnin sivusaaliina tulevan kääpiösiian eli reeskan saalis kasvoi. Harjuksen, hauen ja ahvenen saaliit pysyivät edellisvuoden tasolla, mutta madesaalis laski jonkin verran.

Inarijärven kokonaissaaliista 74 prosenttia pyydettiin erilaisilla verkoilla. Siikasaaliista verkoilla saatiin 82 prosenttia ja isorysillä 16 prosenttia. Taimensaaliista verkoilla saatiin 59 prosenttia, vapapyynnillä 30 prosenttia ja loppuosuus pitkäsiimalla. Myös raudun ja harmaanieriän saaliista hieman yli puolet saatiin verkoilla. Muikkusaaliista 83 prosenttia saatiin verkoilla ja loput talvinuotalla. Harjuksen saaliista 60 prosenttia saatiin vapapyydyksillä.

Lappilaisen pääset lukemaan täältä

Mainos:

Palveleva kalastuksen ja erästelyn erikoiskauppa Rovaniemellä: www.ollinerajakalastus.fi