Kultareitille opasteita seuraten

Morgamojan Kultala sijoittuu 30 kilometrin Kultareitin varrelle. Kuva: Kirsi Ukkonen

Kulta ja kullankaivu ovat iso osa Lemmenjoen historiaa ja nykyisyyttä, mutta niitä on esitelty retkeilijöille vähän. Asia korjaantuu, kun kesän mittaan saadaan Kultareitille uudet opasteet, jotka perehdyttävät retkeilijät kultaan, kullan geologiaan sekä kullankaivun menetelmiin ennen ja nykyään.

Myös Morgamojan Kultalan rakennukset kunnostetaan ja Kultalan ympäristö  kohennetaan.

30 kilometriä kultaa

Kultareitin pituus on noin 30 kilometriä, ja se kulkee suurimmaksi osaksi keskeisten kullankaivualueiden jo olemassa olevilla reiteillä. Lemmenjoen kullan tarina aloitetaan Kultahaminasta, jonka jälkeen suunnataan Lemmenjoen kullan ensimmäiselle löytöpaikalle. Sitä seuraavat Morgamojan Kultala ja vanha lapiokaivualue rivinteerauksineen. Sieltä matka jatkuu Pihlajamäelle, Karhu-Korhosen kirjastolle, Yrjö Korhosen vanhalla kämpälle ja läheisille konekaivualueille. Kultareitti päättyy Ravadaksen autiotuvalle.

Myös retkeilijöiden turvallisuutta parannetaan kohentamalla maastorakenteita ja ohjaamalla heidän kulkunsa konekaivualueilla turvallisille ja kaivospiirien haltijoiden hyväksymille paikoille. Kultareitti on valmis kuljettavaksi kesäkaudella 2018.

Lemmenjoen Kultareitti -hanketta rahoittavat Ma​nner-S​uomen maaseudun kehittämisohjelma, Inarin kunta ja Metsähallitus. Osa maaseudun kehittämisohjelman rahoituksesta on kansallista rahoitusta ja osa tulee EU:n maaseuturahastosta.

Lappilainen