Lapinlehmän maitotuotteet kiinnostavat

Lapinlehmän alkuperä olisi Lappari-hankkeen saaman palautteen mukaan syytä brändätä. Kuva: Mari Leivomaa-Hirvonen.

Lisääntymiskykyisiä lapinlehmiä, eli pohjoissuomen karjaa, oli viime vuonna 848 yksilöä. Laji on uhanalainen. Lehmänmaidosta valmistetut tuotteet herättävät kiinnostusta, mutta lehmien vähäisyys ja erilliskeräyksen puute on suurin este maidon hyödyntämiselle. Lisääntymisikäisiä, puhdasrotuisia naaraseläimiä on liian vähän.

Jos osaisimme hyödyntää lehmää matkailuvalttina ja jalostaa sen omaleimaisesta maidosta elintarvikkeita, voitaisiin löytää pelastus rodun määrän kasvattamiselle. Maidontuotanto on kuitenkin vielä niin pientä ja hajalleen sijoittunutta, että tarvitaan yhteistyötä ja toimenpiteitä rodun määrän kasvattamiseksi.

Tulokset käyvät ilmi keväällä Lapin yliopiston Arktisen keskuksen ja Luonnonvarakeskuksen yhteisestä Lappari-hankkeessa toteutetusta selvityksestä, joka kattoi 40 % Lappiin tilastoiduista lapinlehmistä.

Pienmeijeri voisi auttaa

Lapinlehmän maitoa ei hyödynnetä erikseen kaupallisesti, vaan maito kerätään valtarodun maidon mukana. Maidon jatkojalostuksen kannalta tilalliset pitivät parhaana vaihtoehtona paikallista, sopivan etäisyyden päässä olevaa pienmeijeriä, joka hoitaisi myös erilliskeräyksen. Mahdollisena jatkojalostajana pidettiin myös suurempaa meijeriä, joka pystyy pitämään erillään lapinlehmän ja muun maidon. Maidontuotanto on kuitenkin niin pientä, että erilliskeräys ei ole taloudellisesti kannattavaa kovin laajalla alueella.

Matkailun mahdollisuuksien hyödyntämiseen on kasvavaa kiinnostusta niin tilallisten kuin ravintola- ja matkailuyrittäjien piirissä.