Kemijärven Matovaara suojellaan

Matovaaran alue Kemijärvellä on rauhoitettu alue ja suurelta osin luonnontilaista käsittelemätöntä metsää. Kuva: visitkemijarvi

Metsähallitus suojelee uusia alueita osana Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaa. Lapissa yksi kohteista on Kemijärvellä sijaitseva Matovaara, josta osa sijaitsee valtion maalla. Matovaara sijaitsee Etelä-Kemijärvellä napapiirin tuntumassa. Rauhoitettu alue on suurelta osin luonnontilaista käsittelemätöntä metsää.

Viime kuussa julkistamistilaisuudessa puhunut Veikko Niemelä kertoi Päiväjoki-Raajärven kyläseuran ja Kemijärven kaupungin suunnitelmista Matovaaran retkeilyn kehittämiseksi.

Aktiivisuus palkittiin

Matovaaran valikoituminen suojelukohteeksi on kyläseuran aktiivisen työn tulosta. Kyläseura on ehdottanut suojelua alueen luontoarvojen takia. Metsähallitus inventoi alueen luontokohteita vuonna 2016 ja vahvisti luontoarvot.

Seudulla sijaitsee myös vanhan kaivoskylän aikaisia kulttuuriperintökohteita ja alueen halki kulkee Kemijärven kaupungin ja kyläseuran yhteistyöllä rakennettu luontopolku. Suojelupäätöksen myötä suunnitellaan luontokohteen palveluiden kehittämistä matkailijoiden, kylänväen ja luontoharrastajien tarpeisiin.

Vielä voit lahjoittaa

Luontolahjani satavuotiaalle -kampanja rohkaisee yksityisiä maanomistajia ja kuntia osallistumaan luonnonsuojelualueiden perustamiseen. Ilman maaomaisuutta voi osallistua lahjoituksilla, jotka käytetään yksityismetsän tai muiden luontokohteiden ostamiseen suojelun piiriin.

Tavoitteena on, että jokaiseen maakuntaan perustettaisiin yksityisten vapaaehtoisin lahjoituksin vähintään sata hehtaaria luonnonsuojelualueita eli kaikkiaan 1800 hehtaaria. Valtio osallistuu kampanjaan suojelemalla yksityisten lahjoituksia vastaavan pinta-alan. Yksityismetsiä on tähän mennessä suojeltu 1200 hehtaaria.

Pääset lukemaan Lappilaisen maksutta täältä