Tietoisuuden tulkitsija Inarista

Jeremyn blogiartikkeleita löytyy nettisivulta www.ihmisyyteen.fi ja kirjoituksia Minä Olen, Takoja- ja Ruusuristi -lehdissä. Kuva: Jeremy Qvick

Jeremy Qvick on 27-vuotias Inarista kotoisin oleva kirjailija, taiteilija ja tietoisuuden tutkija.

– Vaikka olenkin asunut viimeisten vuosien aikana pääasiallisesti etelässä, on Lappi ja ennen kaikkea Inari aina kotini, kertoo Jeremy.

Hänen ensimmäinen kirjansa Tie sisäiseen ihmisyyteen julkaistiin pari vuotta sitten. Kirjan kustansi Viisas elämä Oy ja sitä saa monista kirjakaupoista ja kirjastoista ympäri maan.

Läsnäolon voima

Jeremy haluaa ihmisten tulevan tietoiseksi läsnäolon voimasta ja luovan voiman löytämisestä ja sen käyttöön ottamisesta arkisessa elämässä. Tie sisäiseen ihmisyyteen sisältää 80-harjoitusta, jotka auttavat lukijaa havainnoimaan mieltään, ajatuksiaan ja tunteitaan, sekä ymmärtämään ettei hän ole vain mielensä ja sen rakenteet, vaan jotain enemmän.

Läsnäolon voima, jonka lukija kirjan alussa oppii saavuttamaan, auttaa häntä vapautumaan automaattisista ja usein yksipuolisista käyttäytymismalleista niin arjessa, sosiaalisessa elämässä, itse-ilmaisussa, luomisessa kuin oppimisessakin.

– En käytä kirjassa vaikeita henkisiä käsitteitä, vaan olen kirjoittanut sen niin, että jokainen lukija voisi sitä ymmärtää. Olen seurannut alaa, ja olen yksi harvoista nuorista kirjailijoista ja luennoijista. Haluan auttaa ihmisiä ymmärtämään ja kokemaan heidän todellisen potentiaalinsa, joka valitettavasti usein jää pelkojen sekä muiden ajatus- ja tunnetottumusten alle käyttämättömänä syntymälahjana.

Negatiivisesta positiiviseen

– Oma elämäni muuttui suuresti, kun tulin tietoiseksi omasta potentiaalistani. Aloin vapautua itseäni alas vievistä negatiivisista ajatuksista ja masentuneisuudesta sekä ymmärsin, että ihminen on paljon luovempi ja vapaampi, kuin millaista kuvaa nyky-yhteiskunta meille välittää. Haluan omalla työlläni auttaa ja muistuttaa toisia – varsinkin nuoria – heidän ainutlaatuisesta voimastaan kehittää itseään ja maailmaa niin halutessaan. Kysymys ei kuitenkaan ole persoonan vahvistamisesta vaan todellisen tahdon ja itsensä löytämisestä.

Teksti: Riitta Kemppainen-Koivisto

Pääset lukemaan Lappilaisen maksutta täältä