Liikkuvasta teurastamosta apua Lappiin

Lappilaisia lihaherkkuja Tervolan Meän Lihasta, joka on mukana Lapin liikkuva teurastamo -hankkeessa.   

Tervolan lähilihapäivässä tutustuttiin Louen oppimisympäristöihin ja haastettiin asiantuntijoita liikkuvasta teurastamosta. Ideana oli pohtia, toimisiko sellainen konsepti myös Lapissa.

Nykypäivän kuluttajaa kiinnostavat tuotteen alkuperä sekä eettiset kysymykset, kuten tuotantoeläinten hyvinvointi. Liikkuva teurastamo voi olla vastaus kuluttajien odotuksiin. Kun eläin teurastetaan sen omassa pihapiirissä, vältetään teurastuksen stressaavat vaiheet, kuten lastaus ja kuljetus. Näin liha voi olla myös laadultaan tavallista lihaa parempaa ja samalla tuotteen jäljitettävyys paranee.

Mallia Ruotsista

Liikkuva teurastamo tuo lihantuottajille mahdollisuuden premium-tuotteisiin. Ruotsissa liikkuva teurastamo on jo täydessä toiminnassa, ja nyt sen toimintaedellytyksiä on selvitetty myös Lapissa.

– Liikkuvan teurastamon tulisi olla kaikille työtä helpottava ja taloudellisesti kannattava. Jotta sen toiminnalla olisi aitoa aluetaloudellista merkitystä, tulisi julkisten toimijoiden sitoutua lähilihan tukemiseen, toteaa Luonnonvarakeskuksen tutkija Jaana Kotro.  

Teurastamo renkaiden päällä

Meän Lihan edustaja Ari-Pekka Mansikkasalo esitteli Tervolassa lihatuotteiden valmistusta.

Kumipyörillä ympäri maakuntaa liikkuva teurastamo voi omalta osaltaan vahvistaa kasvavaa lähiruuan kysyntää. Tällöin esimerkiksi poron, naudan tai lampaan lihaa ei tarvitsisi lähteä kuljettamaan satojen kilometrien päähän teurastettavaksi.

Viime syksystä alkaen ympäri Pohjois-Suomea on käyty kertomassa liikkuvan teurastamon konseptista ja sen mahdollisuuksista lihatuottajille.

– Olemme kiertäneet Pohjois-Suomea Karigasniemeltä Taivalkoskelle. Aihe on herättänyt paljon keskustelua ja kiinnostusta, kehuu hankkeen projektipäällikkö Jouko Ylitervo Sodankylän kunnasta.

Louella alkaa syksyllä lihanjalostajan kurssi yhteistyössä Meän lihan kanssa.

– Pöytälaatikossa on ideat hyönteiskasvattamosta, humalaköynnöksistä sekä maatilamatkailusta, kertoo ammattiopisto Lappian Louen yksikön toimipaikkapäällikkö Jarmo Saariniemi.

Pääset lukemaan Lappilaisen maksutta täältä