Modernia saamelaiskulttuuria Siidassa

Siidan uusi 11 saamelaista ajankuvaa -näyttely esittelee modernin saamelaiskulttuurin monimuotoisuutta. Yleisö pääsee tutustumaan näyttelyyn Saamelaismuseo Siidassa 11.marraskuuta asti. Kuva: Ola Røe

27 saamelaista ja heidän ympäristönsä tulevat esiin kuvien, videoiden ja ihmisten omien kertomusten kautta. Näkyvissä on saamelaisuuden elinvoimaisuus, mutta myös yksittäisten saamelaisten epäilyjä, valintoja ja ristiriitaisuuksia koskien saamelaisuutta. Saamelaiset esittäytyvät näyttelyssä nykyaikaisina alkuperäiskansan edustajina.

Sosiaaliantropologi ja kulttuurituottaja Jorunnn Eikjok on haastatellut 11. Sámi áigegova -näyttelyä varten 27 saamelaista neljästä maasta. Haastatelluissa on mukana luulajansaamelaisia, kolttasaamelaisia, pohjoissaamelaisia, eteläsaamelaisia ja kildininsaamelaisia. Haastateltavista puolet osaa äidinkieltään saamea. Valokuvaaja Ola Røe on kuvannut haastatellut henkilöt ja näyttelyssä olevan kuvamateriaalin.

Lue koko lehti maksutta täältä