Yritysten kasvuverkosto Lappiin

Katja Lindholm kutsuu lisää pieniä yrityksiä tutustumaan toisiin ja tavoittelemaan isompia markkinoita. Kuva: Katja Lindholm

 

– Juuri tälläiselle on tarvetta, tietää projektipäällikkö Katja Lindholm.

Hän organisoi yhteistyötä lappilaisten mikroyritysten välille, jotta vienti ja kasvu olisi mahdollista. Meri-Lapin alueella yrityksiä on koottu yhteen alkuvuodesta ja Rovaniemellä heti perässä.

– Yritykset ovat kaivanneet matalan kynnyksen, erityisesti pienille yrityksille suunnattua tukea. Kasvuverkostossa mukana olevien mikroyritysten kokemus on, että suuri osa yritysten tukipalveluista ei puhuttele heitä, koska he kokevat niiden olevan suunnattu suuremmille pk-yrityksille. Nyt aloitettu toiminta on lähdetty rakentamaan nimenomaan mikroritysten omista lähtökohdista.

Koolla kerran kuussa

Kasvuverkosto Lappi kokoontuu kerran kuukaudessa yhden verkostoon kuuluvan mikroyrityksen luona yrityksen valitseman teeman tiimoilta. Ajatus on vuorovaikutteinen jakaminen, eli illan aikana jaetaan kokemuksia, ajatuksia sekä osaamista.

– Lisäksi näissä illoissa on käytetty ulkopuolisia asiantuntijoita yrittäjien apuna.

Verkostossa jaettu vertaistuki onkin koettu erittäin tärkeäksi pienille toimijoille. Puheeksi on tullut läntisten naapurimaiden markkinat, toiminnanohjaus, rahoitus, verkkokauppa sekä markkinointi.

– Jo nyt yritykset ovat solmineet uusia yhteistyösuhteita verkostossa.

Kohti nopeita kokeiluja

Syksyllä verkostossa on tavoitteena tehdä nopeita kokeiluja. Luonnostaan ketteriä mikroyrityksiä rohkaistaan kokeilemaan tuotetta, markkinointia tai vaikkapa ulkomaille suunnattua verkkokauppaa ilman pitkää suunnittelu- ja valmisteluvaihetta.

Elokuussa verkosto järjesti yhtenä nopeana kokeiluna tutustumismatkan Stora Nolia –messuille Ruotsin Piteåån.

– Näin uskotaan saatavan helposti viestiä markkinoilta, onko ajatus toimiva. Vältytään samalla suurilta panostuksilta, jos ajateltu tuote ei toimikaan. Tai vastaavasti tiedetään mihin suuntaan yrityksen kannattaa panostaa oikeasti.

Nopeiden kokeilujen käynnistämisessä verkosto saa tukea Lapin yliopiston palvelumuotoilun työpajoista. Mukana on lähes 30 yritystä Meri-Lapin ja Rovaniemen alueilta.

– Vielä mahtuu halukkaita mukaan. Mukana on toimijoita laidasta laitaan, teollisuudesta matkailuun ja design-alan yrityksiin.

Verkostoa pyörittää samanniminen hanke, jota koordinoi Lapin yliopisto. Mukana ovat myös Oulun yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu, Kemin Digipolis ja Rovaniemen Kehitys. Projektia rahoittaa Lapin Liitto.

 

Riitta Kemppainen-Koivisto