Kemi ja Kiina yhteistyössä

Kemin kaupunginjohtaja Tero Nissinen (5.oikealta) on vahvistamassa kiertotalouden pohjoisen keskuksen, Kemin ja kiinalaisten kumppaneiden yhteistyötä. Kuva: Heli Lohi/Lapin AMK 

Tiede-, teknologia- ja innovaatioyhteistyötä Kiinan ja Euroopan välillä edistettiin Kemissä pidetyssä seminaarissa. Osallistujat saivat myös mahdollisuuden tutustua paikallisiin yrityksiin.

Seminaari vahvisti kaupunginjohtaja Tero Nissisen mukaan Kemin yhteistyömahdollisuuksia kiertotalouden saralla. Tapahtumissa Kiinan ja Euroopan valtioiden edustajat keskustelivat, kuinka edistää kontakteja ja yhteistyötä. Tiede- ja teknologiapuistojen edustajat löysivät yhteistyömahdollisuuksia ja sijoittajat sekä yritysten edustajat tutkivat sijoitus- ja tuotekehitysmahdollisuuksia.

Kemi kiertotalouden pohjoinen keskus

– Kemi ei valikoitunut tapahtuman järjestämispaikaksi sattumalta, sillä kaupungista on tullut kiertotalouden kehittämisen pohjoinen keskus. Tässä ovat edesauttaneet alueelle keskittyneet teollisuuden suuryksiköt, joita esiteltiin tilaisuudessa laajasti. Kemi-Tornion alue vastaa noin kahdeksasta prosentista koko suomalaisen viennin arvosta, totesi kaupunginjohtaja Nissinen.

Alueen keskeinen asema suomalaisessa teollisuudessa konkretisoituu Digipoliksen vetämässä Kiertotalouskeskuksessa, jonka yhteistyökumppanina on Sitra.

 

Lappilainen