Karvalakkilähetystömies

Hannula, Timo.2018. Poromiehen poika Lapin asialla. Väyläkirjat.

Sodankylän Vuojärvellä savusaunassa v.1935 syntynyt Timo Hannula on ehtinyt moneen hommaan niin työssään kuin harrastuksissaan. Työelämää hän kerrytti Sodankylän lisäksi eri kunnissa ja eri tehtävissä. Kuntasektoria tuli nähdyksi useammalta eri puolelta toimistoapulaisesta kunnanjohtajan tehtäviin ja viimein rakkaimpansa, Lapin, kehittämiseen.

Kunta kunnalta ja valtion tuella oli Hannulan strategia pitää Lappi pystyssä. 1960-luvun lopulta 1990-luvun lopulle asti tuli laitetuksi monenlaista uutta alulle. Syntyi kunnantalot Utsjoelle ja Enontekiölle, tukea hotellihankkeisiin, tehtaisiin ja yliopiston alulle saattoon.

Hattu kourassa Helsinkiin

Hannula tunnetaan myös 70-luvun karvalakkilähetystöjen alullepanijana. Omassa elämänkerrallisessa kirjassaan hän tuo esiin monia hankkeita, joita ilman lakki kourassa ”Helsingin herrojen” luona käymisiä ei olisi pohjoisen ääntä kuultu, korvauksia saatu eivätkä Lapin silloiset kehittämishankkeet toteutuneet.

Hannulan aikaan Lappi oli monen ongelman maakunta, jossa apua tarvittiin. Kuntien johtajat kävivät yhteisten asioitten puolesta puhumassa etelässä ja vastaavasti etelän herrat täällä pohjoisessa tutustumassa ja tarkastamassa. Tällaista yhteenkuuluvuuden henkeä ja yhteistyön paranemista Lapin kuntakehittäjien keskuudessa Hannula toivoo tähänkin päivään. Muutoin ei kuntien taloutta, korkeaa työttömyyttä ja muuttoliikettä saada käännetyksi parempaan suuntaan.
Taitaa olla taas karvalakkilähetystön paikka.

 

Riitta Kemppainen-Koivisto