Spirit of Inari edisti matkailua

Inarin Sajos toimi kahden päivän ajan laajan kansainvälisen seminaarin paikkana. Tässä menossa speed dating- eli nopea oman yritysidean esittely muille osallistujille. Kuva: Samuli Mikkola.

Marraskuun alussa vietetty Inarin kansainvälinen matkailuseminaari kokosi yhteen Saamelaiskulttuurikeskus Sajokseen kahden päivän ajaksi suomalaisia, norjalaisia ja venäläisiä asiantuntijoita.

Osallistujille selvitettiin mm. millaista taloudellista tukea voi hakea oman yrityksen kansainvälistymiseen. Pienempikin yritys rohkaistuu markkinoimaan ja löytämään uusia kumppaneita ja aloittamaan matkailijoita kiinnostavien matkailupalveluitten tuottamisen. Yrityksiä kannustetaan ottamaan vastaan enemmän ulkomaisia yhteistyötahoja ja löytämään sellaiset tuotteet, joita täällä vieraileva voisi ostaa. Monen täytyy tätä varten digitalisoida palvelujaan ja löytää aivan uusia markkinointikanavia.