Robotti apuna kieliopinnoissa

Tarjoilijaopiskelija Teeset Na on työskennellyt pizzeria Di Maressa. Kuva: Lappia. 

Suomea on päässyt oppimaan ammattiopisto Lappiassa työn teon lomassa.

Apuna on toiminut robotti, joka on ollut mukana työpaikoilla. Humanoidi Välkyn kautta on opittu ammattisanastoa, tehty toistoja ja dialogisia harjoituksia. Välkky on ollut mukana interaktiivisissa opetustuokioissa eri ammattialoilla ja robottiin on ohjelmoitu myös muita sisältöjä, jotka edistävät uuden oppimista.

Pizzeria sai osaavan työntekijän

Ravintola- ja catering –alan tarjoilijaopiskelija Teeset Na sai tukea opintoihinsa Oma polku maahanmuuttajalle –hanketoimijoilta Ellinoora Köpmanilta ja Sanna Kourilta.

– Minä olen saanut kielitukea Ellinooralta anniskelupassiin vaadittavan sanaston opiskelussa. Sen lisäksi Susanna oli minun mukanani, kun kävin työpaikkahaastattelussa ja myös kun tein työsopimuksen pizzeria Di Mareen, kertoo Teeset Na.

Özkan Gülfirat kertoi projektipäällikkö Susanna Kourille, että hän tarjoaa jatkossakin työtä ravintola-alan osaajille.

 

 

 

Kielitukea ja henkilökohtaista ohjausta

Teesetillä oli jo kohtalaisen hyvä suomen kielen osaaminen. Kielituen lisäksi hän sai henkilökohtaista ohjausta opiskelu- ja työelämävalmiuksiin, jotka tukivat opiskelun etenemistä ja työllistymistä.

Teeset Na on ensimmäinen ammattiopiston kautta työllistetty maahanmuuttajataustainen opiskelija Pizzeria Di Maressa ja yrittäjä Özkan Gülfirat on tyytyväinen uuden tekijän työhön ravintolassaan.

– Hänellä oli jo kohtuullisen hyvä suomen kielen taito ja hän on oppinut nopeasti minun ravintolassani tarjoilijalle kuuluvat työtehtävät. Teeset tuli aluksi kesätöihin, mutta on jatkanut sen jälkeen tuntitöissä. Kaikki on sujunut hyvin ja tarjoan mielelläni tulevaisuudessakin työtä ravintola-alan osaajille, sanoo yrittäjä Gülfirat.

Lisää luvassa

Köpmanin mukaan robotiikan hyödyntäminen suomen kielen hallinnassa jatkuu. Välkkyyn voidaan syöttää uutta sisältöä ja laajentaa käyttöä muiden alojen ammattien hallintaan. Muitakin yrityksiä rohkaistaan ottamaan uusia tekijöitä töihin, vaikka suomen kielen taito ei ole täydellistä.

– Yhteistyöstä saamme arvokasta kokemusta työpaikoilla tapahtuvasta ohjauksesta ja kielen opetuksesta, johon alueemme työnantajat ovat suhtautuneet erittäin positiivisesti, korostaa Susanna Kouri.

Oma polku maahanmuuttajalle hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. 60 henkeä on saanut tätä kautta reitin suomen kielen sujuvaan oppimiseen.

Hankkeen ohjausryhmän Lappian Susanna Kouri, Jaana Karjalainen, Ellinoora Köpman ja Sirpa Tuokko Lapin TE-palveluista, Pauli Karihtala Pohjantähti-opistosta sekä Lappian Tuulikki Haarakoski ovat tyytyväisiä kehittämistyön jatkumiseen.

 

Riitta Kemppainen-Koivisto