Lappiassa rohkaistaan yrittäjyyteen

Juhamatti Konttaniemi edistää Lappiassa yrittäjyysosaamisen vahvistumista. Kuva: Lappia

Ammattiopisto Lappian yrittäjyyskoordinaattorina maaliskuussa aloittanut yritystoiminnan tradenomi Juhamatti Konttaniemi haluaa edistää yrittäjyyttä osana opiskelua.

– Yrittäjyys on ollut keskeinen osa opinnoissani ja myös työelämässä sen jälkeen. Siitä on muodostunut oman osaamiseni keihään kärki. Opiskeluaikana toimin opiskelijayrittäjänä osakeyhtiössä ja opintojeni jälkeen olen toiminut yrittäjyyteen ja yrittäjyyskasvatukseen liittyvissä asiantuntijatehtävissä.

Yrittäjyyttä voi oppia

Lappian opiskelijat ja alueen työelämä haluavat lisää yrittäjyyskasvatusta.

– Omat verkostoni yrittäjyyskasvatuksen eri alueilla ovat rakentuneet monialaisiksi niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin.  Tulen hyödyntämään verkostoja yrittäjyyttä tukevien kehittämistoimenpiteiden toteuttamisessa.

Nuori Yrittäjyys auttaa alkuun

Konttaniemelle ovat tuttuja Vuosi yrittäjänä –ohjelma, yrittäjyysleirit ja kuuden vuoden ajan kokemusta kesäyrittäjyystoiminnasta. Lappiassa käynnissä oleva Nuori Yrittäjyys –toiminta mahdollistaa opiskelijalle yrityksen perustamisen vuodeksi. Tuossa ajassa vahvistuvat niin työelämätaidot kuin taloudenhallinta ja yrittäjämäinen asenne.

Vuodesta 2010 alkaen toiminut Tekevä Lappia –osuuskunta tarjoaa Ammattiopisto Lappian ja Lapin amk:n opiskelijoille mahdollisuuden itsensä työllistämiseen, omien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, yrittäjyyteen sekä asiakassuhteiden luomiseen.