Lapin poronhoitoalueilla kaatui 41 karhua

Kuva: Suomen Riistakeskus/Keränen

Päättyneellä karhunmetsästyskaudella saatiin saaliiksi yhteensä 179 karhua, saalismäärä kasvoi 57 edellisvuoteen verrattuna. Poronhoitoalueen kiintiömetsästysalueella saalis oli 69 karhua. Ennen metsästyskauden alkua kannaksi arvioitiin 1720-1840 yli vuoden ikäistä yksilöä.

Karhua voidaan Suomessa metsästää kannanhoidollisilla poikkeusluvilla ja poronhoitoalueen alueellisen kiintiön nojalla. Poronhoitoalueen alueellinen kiintiö oli yhteensä 70 karhua, joista 15 läntisellä ja 55 itäisellä poronhoitoalueella. Läntisen alueen kiintiö käytettiin kokonaan ja itäisellä poronhoitoalueella kiintiöstä jäi yksi lupa käyttämättä.

Poronhoitoalueella itäisessä Lapissa otsoja kellistettiin 32, Lapin läntisellä poronhoitoalueella kaatui 9 karhua.

Suomen karhukanta on tiheä ja täyttää suotuisan suojelutason kriteerit. Nykyään karhuja esiintyy sopivissa elinympäristöissä koko maassa.