Lapin kuntapäättäjät paljon vartijana

Markku Markkula johtaa Euroopan alueiden komiteaa, jossa on mukana 350 kuntapäättäjää, heidän joukossaan 9 suomalaista.

Kun Euroopan maiden tulevaisuutta rakennetaan älykkäiden tuotteiden ja palvelujen varaan, tuo työ tehdään paikallistasolla kunnissa ja alueilla. Paljon nykyistä enemmän tarvitaan yli rajojen tehtävää yhteistyötä ja uusien tahojen halua toimia yhdessä. Tulevaisuuden yhteiskunta rakentuu kestävän kehityksen ratkaisuista.   

– Ilmastonmuutos on nyt monessa maassa kehityksen käyntiin paneva voima. Meidän on löydettävä tavat vähentää kasvihuonepäästöjä, rakennettava uudenlaisia rakennuksia, otettava jätteet hyötykäyttöön ja kehitettävä aivan uudenlaista tapaa asua ja elää, selvittää Markku Markkula, joka pohtii tulevaisuuden rakentamista työkseen Aalto yliopistossa.

Markkulan tehtävänä, ja intohimona, on myös johtaa luottamustoimisesti Euroopan alueiden komiteaa. Komiteaan kuuluu 350 paikallista kunta- ja aluepäättäjää ja saman verran varajäseniä 28 Euroopan maasta, kokeneita eri puolueitten kuntavaikuttajia. Markkula vannoo paikallisen osaamisen ja osallistamisen nimiin.

– Joka kunnassa on maahanmuuttajat, nuoret ja työttömät saatava mukaan vaikuttamaan, ottamaan kantaa ja tekemään esityksiä konkreettisista teoista, jotka tekevät elämästä parempaa. Tämä on uuden älykkään teollisen vallankumouksen perusedellytys, saada useampi ihminen mukaan ideoimaan ja tekemään yhteistä tulevaisuutta, vakuuttaa Markkula.

– Tulen marraskuussa Rovaniemelle keskustelemaan ja kuulemaan, millaista edelläkävijöiden työtä Lapissa on tehty. Kaivosteollisuus ja lappilainen ruoka ovat osa älykästä kehittelyä, jossa verkostot ovat maan rajojen ulkopuolella ja yrittäjyys kasvussa. Nämä ovat esimerkkejä pohjoisesta osaamisesta, vahvistaa Kolarissa syntynyt ja Lappia tunteva Markkula.

Pohjoista osaamista Euroopassa

Suomesta Euroopan alueiden komiteaan kuuluu 9 varsinaista jäsentä ja saman verran varajäseniä. Lapista mukana ovat Katri Kulmuni (kesk.) Torniosta ja Veikko Kumpumäki (vas) Kemistä. Pohjoisin alueiden komitean varsinainen jäsen on 12 vuotta ollut sosialidemokraatti Antti Liikkanen Rovaniemeltä.

Kunnallisen päätöksenteon konkari Antti Liikkanen (sdp) Rovaniemeltä tuo esiin suomalaista kuntademokratiaa Euroopan alueitten komiteassa. Helmikuussa komitean täysistunnossa Liikkanen otti kantaa mm. siitä, miten paikallistasolla Euroopan eri kunnissa edistetään kestävän kehityksen ratkaisuja.

– Paikallisille päättäjille annetaan nyt aiempaa enemmän arvoa, sillä se mitä kunnissa tapahtuu, tulee olemaan perusta muutoksille, joita vähenevät taloudelliset varat ja ilmastonmuutos tulevat meillä teettämään, selvittää Liikkanen.

Liikkanen on vahva pormestari-mallin kannattaja, eli uskoo kuntalaisten demokraattisesti valitsemien luottamusmiesten voimaan. Liikkanen valitsisi Rovaniemeä johtamaan pormestarin, joka toisi selkeyttä kuntapolitiikan johtoon toisin kuin nykyinen kaupunginjohtaja-malli. Samanlaisesta kuntalaisdemokratiasta on kyse myös Euroopan alueiden komiteassa.

– Sama pätee ihmisten osallistamiseen. Rovaniemellä kokeiltu aluelautakuntamalli on se, jota meidän tulisi ajaa eteenpäin ja kasvattaa kokemuksista syntynyt hyvä muuallekin Suomeen ja muihin maihin. Tätä mahdollisuutta ei tule heittää romukoppaan, vaan lisätä asukkaitten osallistumista oman lähiympäristönsä kehittämiseen ja suuntaamalla resurssit sinne, ihmisten itsensä päätettäväksi, perustelee Liikkanen.

Kunnanjohtajat ja päättäjät avainasemassa

Kuntaliiton Brysselin toimistoa johtaa Lapin liitossa viisi vuotta hallintojohtajana ja Lapin kansanedustajana yhden kauden toiminut Ulla Karvo.

Ulla Karvo peräänkuuluttaa tahtotilaa, joka Suomen kunnissa tarvitaan. Ilmastonmuutos ja ympäristön huomioiminen ovat kaikkien vastuulla ja kuntiin on rakennettava lisää elinvoimaa ja työtä.
– Kun keskeisillä päättäjillä on yhteinen tahtotila rakentaa ekologisesti kestäviä ratkaisuja, niitä alkaa kyllä syntyä. Kuntaliiton rooli on välittää hyviä käytäntöjä tiedoksi ja kannustaa kuntia muutosten tekoon, vahvistaa Karvo.

Ulla Karvolla on 26 vuoden kokemus pohjoisesta vaikuttamistyöstä Rovaniemellä. Hän suoritti oikeustieteen opinnot Turun ja Lapin yliopistoissa, toimi Lapin liitossa hallintojohtajana, kokoomuksen kansanedustajana yhden kauden vv.2007-2011, ja johtaa nyt Kuntaliiton Brysselin toimistoa.
ILMASTONMUUTOS JA LAPPI

* Ratkaisuja Lapin kunnissa, joilla kunta vähentää kasvihuonepäästöjä 40% vuoteen 2030 mennessä.
* Toimivia keinoja kiertotalouteen
* Hyviä malleja eri puolilta Eurooppaa kokoaa yhteen Euroopan alueiden komitea, jota johtaa suomalainen Markku Markkula.
* Lapista mukana Antti Liikkanen Rovaniemeltä, Katri Kulmuni Torniosta ja Veikko Kumpumäki Kemistä.

Teksti: Riitta Kemppainen-Koivisto
Kuvat:  Nuno José Rodrigues

Lappilainen lehden pääset lukemaan kokonaisuudessaan maksutta täältä