EU:n on tuettava kulttuurin ja sosiaalisen toiminnan rahoitusta

Euroopan strategisten investointien rahasto ESIR on tehokas instrumentti edistämään talouden uudistumista ja kasvua. Sen avulla on jo rahoitettu useita hankkeita, jotka poikivat lisää investointeja ja työpaikkoja Eurooppaan. Muun muassa komissaari Jyrki Katainen on puhunut ja tehnyt paljon ESIR:in esiintuomiseksi. Suomessa esimerkiksi Äänekosken biotuotevoimala ja Pasilan rakennushanke Tripla ovat saaneet ESIR-rahoitusta.

Monissa EU-maissa ESIR-rahaa on käytetty julkisen liikenteen kehittämiseen ja kaupunkilaisten perusinfrastruktuurin parantamiseen. Esimerkiksi Ranska on hakenut ja saanut rahoitusta koko maata kattavan nopean valokuituyhteyden rakentamiseksi ja Irlanti rakentaa 14 uutta yhteneväistä terveysasemaa, joiden odotetaan parantavan irlantilaiseen terveydenhuoltopalveluita.

Myös monella Suomen kaupungilla olisi hyvä mahdollisuus hakea ESIR-rahoitusta investoinneilleen. Rahoitusta voivat saada kaikenlaiset ja -kokoiset yritykset ja julkisen sektorin toimijat. Kehotan kaupunkeja tutustumaan ja hakemaan rahoitusta.

Rahaston kautta on mahdollista hakea myös kulttuurihankkeisiin kuten musiikki- ja elokuvatuotantoon rahoitusta. Toistaiseksi ESIR:in piirissä on vain vähän kulttuuri-investointeihin ja sosiaalisen pääoman vahvistamiseen liittyviä hankkeita. Se on sääli, koska kulttuuri on yksi rahaston kuudesta sektorista.

Eurooppalaisen identiteetin sekä älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun kannalta on tärkeää tukea eurooppalaista kulttuurituotantoa, kuten elokuva- ja musiikkituotantoa. Olen kysynyt EU-komissiolta, miksi kulttuuri-investointeihin ja sosiaalisen pääoman vahvistamiseen liittyviä hankkeita on ESIR:in piirissä niin vähän, vaikka kulttuuri määritellään yhdeksi sektoriksi, jolle voidaan myöntää ESIR-rahoitusta.

Toivon, että Suomen kaupungit, yritykset ja toimijat lähtevät sankoin joukoin etsimään yhteisiä hankkeita, joilla voimme luoda työpaikkoja ja rakentaa Suomea entistä paremmaksi.

Liisa Jaakonsaari
europarlamentaarikko

Lappilaisen pääset lukemaan maksutta täältä