Älä jätä loukkaantuneita luonnoneläimiä heitteille

Suomen eläinsuojeluyhdistys SEY ja Animalia toimivat löytöeläinten ja luonnoneläinten hyvinvoinnin eteen. kuva: SEY/Animalia

Vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa tilassa olevaa luonnonvaraista eläintä on pyrittävä auttamaan. Tätä edellyttää eläinsuojelulaki. Lopetus tulee kyseeseen, jos eläin on sellaisessa tilassa, että sen hengissä pitäminen on ilmeistä julmuutta sitä kohtaan. Vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten talteenottoa ja hoitoa voidaan tehdä kuntatasolla.

Eläimistä hädässä voi ilmoittaa pelastuslaitokselle. Vahingoittuneiden eläinten kuljetus ja hoito sekä näistä koituvat kustannukset lankeavat yleensä vapaaehtoisille toimijoille.

– Ensisijaisesti velvoitteen loukkaantuneiden luonnonvaraisten eläinten hoidosta tulee olla alueen virkaeläinlääkärillä. Varsinaista hoitoa, kuntoutusta ja eläinten luontoon palauttamista varten luonnonvaraiset eläimet tulee ensisijaisesti toimittaa asiantuntevalle taholle hoitoon. Kaikille alueille on määrättävä taho, johon hoitoa tarvitsevat luonnonvaraiset eläimet voi kuljettaa, sanoo Animalian eläinsuojeluasiantuntija Laura Uotila.

Teksti: Riitta Kemppainen-Koivisto

Lue Lappilainen maksutta täältä